söndag 21 april 2013

Fisk har en rätt att vara fria i havet, och inte födas upp och hållas fångna i ett akvarium

Fiskar har en rätt att leva i frihet, i sitt sanna habitat, med andra vänner och med sin familj. Att få simma runt i frihet med en mängd andra individer och en stor miljö att upptäcka, istället för att leva begränsade i ett akvarium - fångna utan någon möjlighet att ta sig ut. De flesta människor skulle bli väldigt frustrerade och även få panik om hon befann sig inlåst i t.ex. ett hus och inte kunde komma ut. Men vi underskattar individer av andra arter - vi förstår inte att de är medvetande precis som vi, med sina egna syften och liv.

Vi har ingen rätt att bestämma över fisken och hennes liv och tvinga henne leva i ett akvarium, och sedan rationalisera vårt beslut som om det vore i fiskens bästa intresse.

Man ska behandla andra individer som man själv vill bli behandlad. Om man inte vill bli utnyttjad, så ska man inte utnyttja någon annan individ. Om man inte vill leva i fångenskap, så ska man inte hålla andra individer fångna.

Alla djur har ett moraliskt värde, en rätt att bli behandlade som individer och inte som egendom eller resurs, en rätt att inte bli använda och att inte bli utnyttjade, en rätt att få leva hela sitt syfte och inte få sitt liv fråntagna från sig.

Men när vi avlar fram djur till tamdjur och sedan håller dem fångna under våra begränsningar så tar vi denna rätt ifrån dem. De blir beroende av oss och får inte leva i sann frihet och får till viss grad inte bestämma över sina liv. Det sker en kompromiss med deras rätt som individer. I djurindustrin (inklusive husdjursindustrin), så väljer många människor att splittra den så värdefulla relationen mamma-barn. Ett djur som är en individ har självklart rätt att leva med sin familj, på samma sätt som en människo-mor har en rätt att leva med sitt barn. Ingen har rätt att behandla människor som egendom/resurs och separera far/mor och barn från varandra. Men djur behandlas och har en status som egendom/resurs i djurindustrin och brott mot deras grundläggande rättigheter sker ständigt.

Miljontals ”husdjur” dödas och överges varje år. Om inte uppfödningssystem fanns så skulle inte detta ske. Det finns miljontals ”husdjur” att adoptera, så förutom alla problem, så kan vi inte rättfärdiga att föda upp djur, istället för att adoptera djur som blir dödade om vi inte hjälper dem.

Mer problem med domesticering finns beskrivet här: http://www.abolitionistapproach.com/animal-rights-and-domesticated-nonhumans/#.UWqDZMr3LS8 och här:

http://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/what-are-the-roots-of-freedom-and-slavery/

Jag rekommenderar boken World Peace Diet av Will Tuttle (www.worldpeacediet.org). En fantastisk bok som även finns på Spotify som ljudbok.
--
Se även denna artikel: http://bloganders.blogspot.no/2013/04/uppfodning-av-djur-alla-djur-har-en.html
och denna artikel:
http://bloganders.blogspot.no/2013/04/svar-pa-forsvinner-inte-manga-arter-om.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar