söndag 28 april 2013

Jakt och fiske är fel - vilda och fria djuren i skogen och i havet har samma rätt att leva som oss.

Ja visst är det härligt med djur och natur och äkta vänner! Älskar att vara i naturen-men vi ska respektera allt liv som finns där.
Så här tänker jag om fiske och jakt:
Vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade.
Om ni inte vill att någon ska utsätta er för onödigt lidande, så utsätt då inte andra för onödigt lidande.
Om vi inte vill bli jagade, så ska vi inte jaga någon annan.
Om vi inte vill att någon annan våldför sig på oss och dödar oss, så ska vi inte göra det med någon annan.

"Småvilt" och fiskar är också medvetande, precis som oss. De har samma rätt att leva, vi ska inte splittra deras familjer och ta deras vänner ifrån dem.

Några citat om fiskar:
Studies have shown that fish who are hooked and thrown back are so traumatized that many die from the experience. The pain of being hooked in the mouth is excruciating—Thomas Hopkins, professor of marine science at the University of Alabama, has compared it to “dentistry without Novocain, drilling into exposed nerves"."
"Sylvia Earle, former chief scientist of the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, has written, “[Fish] are our fellow citizens with scales and fins. . . . I would never eat anyone I know personally. I wouldn’t deliberately eat a grouper any more than I’d eat a cocker spaniel. They’re so good-natured, so curious. You know, fish are sensitive, they have personalities, they hurt when they’re wounded.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar