söndag 14 april 2013

Svar på: Försvinner inte många arter om människan slutar äta ägg och mjölk, och alla blir veganer?


Hej,

En del personer menar att det är ett dåligt val om alla blir veganer eftersom att det skulle leda till att vissa arter försvinner (de arter som människan avlar och utnyttjar). Men man kan aldrig rättfärdiga handlingar som utnyttjar djur. Djur är individer, de är inte medel för att nå ett mål. Man kan inte utnyttja djur för att nå ens mål, t.ex. att vissa arter inte ska försvinna. Lika lite som man kan utnyttja och våldföra sig på en individ av djurarten människa för att nå ett mål om världsfred eller annat mål.

Det är f.ö. endast de arter som människan har avlat fram som försvinner, vilda hästar, vilda kor, fåglar, vargar och vildsvin finns kvar i naturen. Det är ingen individ som skadas av detta. Däremot skadas individer dagligen av att vara en del av domesticeringen.

Man ska behandla andra individer som man själv vill bli behandlad. Om man inte vill bli utnyttjad, så ska man inte utnyttja någon annan individ.


Alla djur har ett moraliskt värde, en rätt att bli behandlade som individer och inte som egendom, en rätt att inte bli använda och att inte bli utnyttjade, en rätt att få leva hela sitt syfte och inte få sitt liv fråntagna från sig.

Men när vi avlar fram djur till tamdjur och sedan håller dem fångna under våra begränsningar så tar vi denna rätt ifrån dem. De blir beroende av oss och får inte leva i frihet och får inte bestämma över sina liv. Det sker en kompromiss med deras rätt som individer. I djurindustrin (inklusive husdjursindustrin), så väljer många människor att splittra den så värdefulla relationen mamma-barn. Ett djur som är en individ har självklart rätt att leva med sin familj, på samma sätt som en människo-mor har en rätt att leva med sitt barn. Ingen har rätt att behandla människor som egendom och separera far/mor och barn från varandra. Men djur behandlas och har en status som egendom i djurindustrin och brott mot deras grundläggande rättigheter sker ständigt.

Mer problem med domesticering finns beskrivet här: http://www.abolitionistapproach.com/animal-rights-and-domesticated-nonhumans/#.UWqDZMr3LS8 och här:
http://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/what-are-the-roots-of-freedom-and-slavery/

I mjölkindustrin så görs kor gravida varje år för att producera den mjölk som människan vill ta. Kon görs gravid mot hennes vilja, hon blir behandlad som ”egendom” istället för en individ. Sedan stjäls hennes mjölk ifrån henne varje dag under den mesta tiden av hennes liv. För att inte hennes kalv ska ta mjölken så blir denne separerad och tagen från henne efter en eller flera dagar. Som alla mödrar har hon ett väldigt starkt band till sitt barn, och att hennes barn blir tagen från henne orsakar henne en enorm sorg. Hon går runt och letar desperat efter sitt barn i flera dagar, tills hon ger upp det mesta av hoppet. Detta sker inte bara 1 gång utan vid varje graviditet. Efter att ha gått igenom alla dessa övergrepp varje år, så blir hon dödad vid cirka 5- 6 års ålder, när bonden inte längre kan få tillräckligt mycket mjölk. En ko kan annars leva i 30 år. Hennes hankalvar blir uppfödda för ”kött” och dödade 18 månader gamla.

Äggindustrin och andra delar av djurindustrin kompromissar också med djurens rättigheter.

Om man inte vill vara en del av att stjäla djurens rättigheter, så måste man bli vegan. Annars är man en del av att orsaka det som beskrivs ovan.

Rekommenderar boken World Peace Diet av Will Tuttle (finns på Spotify och Adlibris, och www.worldpeacediet.org )


--
För övrigt, det sker en massutrotning av djur i dag p.g.a. konsumption av djurprodukter:
http://bloganders.blogspot.no/2013/03/wwf-missar-att-belysa-vad-som-ar.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar