söndag 14 april 2013

Lösningen till fattigdom, svält och sjukdomar

Fattigdom.
Lösning -- alla fattiga länder kan bli helt självförsörjande på en plantbaserad diet, istället för att bl.a. väst köper grödor från u-länder som de använder för att föda upp boskap som personer i i-länder äter.
" För att ta ett exempel, i Etiopien så betraktas över 60 procent av befolkningen som hungrande eller svältande, och trots detta så har de över 50 miljoner kor och andra djur (djur som de äter) i deras land (en av de största hjordarna i världen), som helt i onödan äter deras föda, land och vatten." På samma yta som de föder upp en ko på (det kräver åtminstone ett hektar), kan de föda upp 25-50 människor på en plantbaserad diet, om man istället planterar frukter, legumer och grönsaker.
: http://comfortablyunaware.com/blog/the-world-hunger-food-choice-connection-a-summary/
[Min översättning: http://bloganders.blogspot.no/2013/03/hur-fattigdom-svalt-och-hunger-i.html ]
Högt blodtryck, diabetes, cancer. Lösningen är inte medicin. Lösningen är att angripa problemet, vilket primärt är en felaktig diet.

Lösning:
Konsumera djur och djurprodukter är skadligt för vår hälsa (orsakar diabets, cancer och hjärt-och kärl-sjukdomar):
http://www.youtube.com/watch?v=AYTf0z_zVs0 ; www.heartattackproof.com ; http://www.adelicatebalance.com.au/ ; http://www.drmcdougall.com/
Förutom att djurprodukter skadar vår hälsa, så skadar det djurens hälsa och liv (tar deras syfte, liv och familj ifrån dem), planetens hälsa, orsakar fattigdom, svält, orättvisor, osv. [Väldigt fin och upplysande föreläsning]: http://www.youtube.com/watch?v=SvZpF1R6GUo ; http://www.drmcdougall.com/video/expert_testimonies_oppenlander.htm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar