söndag 21 april 2013

Sälar och valar dödas för att personer äter fisk. Emot valslakt, sälslakt och all slakt av djur.

I fiskeindustrin dödas det också dödas många valar, delfiiner och andra djur som "by-catch"/"by-kill". Och sälar dödas bl.a. i länder, t.ex. Norge och Kanada, för att de äter fisk och minskar fiskenäringens lönsamhet.
Prognosen är att hela världshaven kommer att vara utfiskade år 2048 med nuvarande takt, och då kommer även alla delfiner och valar att dö. Den här föreläsningen diskuterar detta mer: http://www.youtube.com/watch?v=Fws0f9s4Bas&feature=em-uploademail

Alla orättvisor, allt våld, all brist på kärlek och empati är sammankopplat. Vi sår våld emot djur, vår kultur skördar våld och död.
En ko, en gris, en fisk, är alla medvetande och har samma moraliska värde, och samma rätt att leva som en mink och en val. Deras syfte är inte att bli människans mat.

Så här tänker jag:
Vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade.
Om ni inte vill att någon ska utsätta er för onödigt lidande, så utsätt då inte andra för onödigt lidande.
Om vi inte vill bli tvingade att vara en del av en cirkus eller zoo eller annan fångenskap istället för att få leva ett naturligt liv i frihet, så ska vi inte tvinga andra till dessa.
Om vi vill hitta och leva vårt syfte i denna värld, så ska vi inte stjäla andras syfte.
Om vi inte vill bli utnyttjade ska vi inte utnyttja någon annan.
Om vi inte vill bli förslavade ska vi inte hålla någon annan som slavar.
Alla djur har rätt att leva i frihet och inte vara människans slavar och "produktionsenheter", att leva ett naturligt liv och inte under människans begränsningar, att leva ett tillfredställande liv
Dessa är djur som vill leva, som har ett syfte, och som har en rätt att leva med sin familj och leva hela sina liv utan att bli orsakade lidande.

Rekommenderar denna fina föreläsning: http://www.youtube.com/watch?v=oLgGnP0pWzM och den fantastiska boken World Peace Diet av Will Tuttle ( www.worldpeacediet.org )
Alla sorters djurprodukter, inklusive ägg och mjölk, orsakar människor och andra djur fruktansvärt lidande, förtryck, svält och död: http://bloganders.blogspot.no/2013/03/mjolkindustrin-innehaller-sa-mycket.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar