fredag 5 juli 2013

Hur kan minkfarming för päls vara lagligt?

Mitt svar till en person som undrade detta.
Vad är det för skillnad mellan att använda päls för kläder eller kött, mjölk och ägg för mat? Båda utsätter djur för onödigt lidande och död. I båda fallen så finns det etiska alternativ. I vårt samhälle är det lagligt att utsätta djur för onödigt lidande och död eftersom att det är det som den överväldigande majoriteten av det svenska folket tragiskt sätt vill.

Vi anser att djurplågeri är etiskt fel eftersom att vi står för devisen att det är etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande och död. Vi hävdar att det är fel att vålla djur lidande och död för att det roar och underhåller oss, eller för att det är bekvämt att göra så, eller för att vi gör det av ren vana.

Vi har inget som helst näringsmässigt behov av att äta kött, mjölk, ägg och andra djurprodukter. Världens största hälso- och nutritionist-organisation, American Dietetic Association, vidkänner att en diet utan djurprodukter är hälsosamma och innehåller all näring, och även kan förse med hälsofördelar i att förebygga och behandla vissa sjukdomar [1].

Men de allra flesta i vårt samhälle utsätter dessa medvetande djur för lidande och död för att de gillar smaken av djurprodukter, eller utav bekvämlighet, vana eller tradition. Alltså, de allra flesta i vårt samhälle lever inte som de predikar. Man fördömer djurplågeri, men utsätter djur för ett liv fyllt av onödigt lidande och en brutal död utan att man har någon som helst nödvändighet för detta.
http://bloganders.blogspot.no/2013/06/varfor-alskar-vi-hundar-men-dodar-och.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar