tisdag 30 juli 2013

Att vara vegan är inte extremt.

Nej, etisk veganism är inte extrem

Det finns ingenting som är extremt med etisk veganism.

Det som är extremt är att äta ruttnande kött och sekretioner från djur.

Det som är extremt är att betrakta visa djur som familjemedlemmar, emedan vi på samma gång sticker gafflarna i andra djurs likdelar.

Det som är extremt är att tro att det är moraliskt acceptabelt att helt i onödan skada och döda medvetna djur endast för att vi tycker om smaken av djurprodukter eller för att vi gillar hur kläder från djur ser ut.

Det som är extremt är att säga att vi vidkänner att det inte är etiskt riktigt att utsätta djur för ”onödigt” lidande och död, och sedan fortsätter med att dagligen delta i fullständigt onödigt utnyttjande av djur.

Det som är extremt är att låtsas om att omfamna fred emedan vi gör våld, lidande, tortyr och död till en daglig del av vårt liv.

Det som är extremt är att vi fördömer människor som Michael Vick (som njöt av att delta i hundkamper), Mary Bale (som slängde sitt djur i en soptunna) och Sarah Palin (som jagade och dödade djur för nöjes skull) som elaka människor, emedan vi fortsätter att äta, använda och konsumera djurprodukter.

Det som är extremt är att vi säger att vi bryr oss om djur och att vi tror att de är medlemmar i den moraliska gemenskapen, men att vi sponsrar, stödjer, uppmuntrar och marknadsför märkningssystem för ”lyckligt” kött/mjölk (se not 1, 2, 3).

Det som är extremt är att vi konsumerar en diet som orsakar diabetes och miljökatastrofer.

Det som är extremt är att vi uppmuntrar våra barn till att älska djur samtidigt som vi undervisar dem att man kan skada dem som man älskar. Vi undervisar barn att kärlek är förenligt med kommodifiering. Det är sannerligen extremt – och väldigt sorgligt.
Det som är extremt är fantasin att vi någonsin kommer att finna vår moraliska kompass i förhållande till djuren så länge som de är på våra tallrikar och bord, våra ryggar och våra fötter.

Nej, etisk veganism är inte extrem. Men det finns många andra saker som vi inte ens uppmärksammar som är extrema.

Om du inte är vegan, bli vegan. Det är enkelt; det är bättre för din hälsa och för planeten. Men, det viktigaste av allt, det är det moraliskt rätta att göra.

Ursprungsartikel: http://www.abolitionistapproach.com/no-ethical-veganism-is-not-extreme/

Översättning https://www.facebook.com/DjurensRattigheterAvskaffaDjurslaveriet

Mer resurser om att bli vegan finns här: http://www.vegankit.com/

Not 1: http://www.abolitionistapproach.com/the-absurdity-of-competing-humane-labels-hsus-v-perdue/ ; 2. http://www.abolitionistapproach.com/partners-in-exploitation/#.Upid2uJyx20 ; 3. http://www.abolitionistapproach.com/media/links/p4176/support.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar