onsdag 3 juli 2013

Djurvälfärd/djurskydd vs djurens rättigheter?

’Animal welfare’-paradigmet är så oerhört rådande i vårt samhälle (och som t.ex. delas av Peter Singer, som inte är vegan). Detta paradigm innebär att det är ”behandlingen” av djur som kan vara etiskt fel och att inte all djuranvändning är etiskt fel, och att det är möjligt att döda ett djur på ett ”etiskt” och ”humant” sätt om man ”minimerar djurets lidande”. Många som ser/hör om en fruktansvärd behandling av djur, som t.ex. i Earthlings, försöker bara köpa mer ”humant slaktade” djur som ett resultat av det som de får höra och se. Det sker eftersom att de flesta i vårt samhälle inte förstår att det är etiskt fel att behandla ett djur som en ’resurs’, inklusive att döda ett djur.
Den här viktiga artikeln belyser detta: http://www.abolitionistapproach.com/animal-rights-animal-welfare-and-the-slavery-analogy/#.UdPfdG3BJxU

Så jag anser att det är viktigt att visa varför vi inte har någon rätt att föda upp och döda djur överhuvudtaget. Ett bra argument som man kan använda sig av finns här: http://www.eatlikeyoucarebook.com/ ; och det här är ett bra citat ur den boken som visar varför även ’smärtfritt dödande’ av ett friskt djur är etiskt fel: http://bloganders.blogspot.no/2013/07/why-painlessly-killing-animal-for-food.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar