lördag 11 maj 2013

När vi hävdar vi har en rättighet att äta "kött", så våldför vi oss på djurens rätt att leva

Hej Jonas,
Inskränka på folks rätt att äta kött?? Vad händer med djurens rätt att leva? Vi förstår ju att det är fel att orsaka djur onödigt lidande, och ändå gör vi det dagligen genom våra val bara för en trivial "smakupplevelse". Djurhållningen kommer inte att förbättras så länge som vi rättfärdigar att ha djur i fångenskap och slaveri. Djur i vårt samhälle ses som resurser, och kommer alltid att göra det i en icke-vegansk värld: http://bloganders.blogspot.no/...
När det gäller kopplingen mellan krig och vår diet, så rekommenderar jag att du lyssnar/läser boken World Peace Diet av Will Tuttle.

Visste du t.ex. detta::
"The Sanskrit word for war, gavisti, literally means a desire for more cows. This comes from the pastoral period of the Vedic society, during which cattle were a main source and symbol of wealth. During this time, many inter-clan wars were fought over getting and keeping cattle, and the warrior class of the society, known as Kshatriyas, were largely responsible for stealing cattle from other clans, and protecting their own clan's cattle. "

Även idag krigar många för att vinna mer rikedom, och detta begär på rikedom på andras bekostnad och liv har vi eftersom att vi har förlorat vårt syfte. Vi förlorar förståelsen för vårt riktiga syfte när vi stjäl andra individers syften. Vi förlorar mycket av vår kärlek och empati till andra individer när vi rutinmässigt skadar och dödar andra individer för en "smakupplevelse".
Vi sår död och lidande, och vi skördar död och lidande.

Fattigdom och svält:
Om alla åt en plantbaserad diet utan djurprodukter så skulle maten
räcka till alla i världen, vi skulle utrota fattigdom och krig. Vi skulle kraftigt minimera växthusgaserna.:
http://bloganders.blogspot.no/2013/03/hur-fattigdom-svalt-och-hunger-i.html
Så problemet är sannerligen att vi föder upp 60 miljarder djur, håller de som våra slavar, föder dem mat och håller dem på bete på ytor som vi skulle kunna odla mat på och föda alla människor i hela världen, och sedan dödar dem för en "smakupplevelse", bekvämlighet eller vana. Om vi slutar domesticera djur, så kommer maten räcka till alla. Rekommenderar denna föreläsning: http://www.youtube.com/watch?v=SvZpF1R6GUo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar