onsdag 29 maj 2013

Vegansk syn på avel/uppfödning av husdjur/tamdjur, hundar, katter, osv?

Först och främst så rekommenderar jag detta inlägg om uppfödning som jag skrivit:
Djuruppfödning av hundar, katter och andra djur?Alla djur har rätt att födas i frihet, inte i fångenskap/slaveri
 
Mina tankar som jag vill dela med alla:
Jag dömer ingen här. Jag tror vi alla gör vårt bästa att leva moraliska liv. Men jag tror också att det finns en viktig sanning i denna fråga som vi måste agera på för att leva etiska liv.
Detta med husdjur är så oerhört normaliserat i vårt samhälle, så de flesta tar för givet att det måste vara rätt.

Jag tror ingen här/ få här menar att vi ska föda upp människor till att bli så beroende av andra människor som tamdjur är.
De allra flesta människobarn föds in i en värld där de kan bli självständiga individer.
Individer som inte är tamdjur, djur som föds i det fria i naturen, föds också in i en värld där de kan bli självständiga individer; och deras föräldrar uppfostrar dem till att bli fria och självständiga individer.

Om det fanns en grupp människor som hade blivit avlade till att förlora sin självständighet, där de inte kunde överleva själva utan måste vara helt beroende av en andra människor för att överleva, och där de var helt beroende av att människorna som tog hand om dem gav de mat, tog dem ut på promenader och gav dem motion, tog hand om dem om de blev sjuka, osv --- skulle vi tycka att det är rättfärdigt att fortsätta med denna avel???
Om inte -- så varför gör vi då en skillnad med husdjur??
Och om vi tycker det är rättfärdigt --- då skulle vi alltså kunna tänka oss att avla människor med målet att göra dem mindre självständiga och beroende av oss??

När vi tvingar människor att födas upp till ett liv av människans kontroll och beroende, och där de inte får leva liv som självständiga individer, så kallar vi detta för slaveri.
När vi gör samma sak med individer av andra arter så kallar vi detta för???
Individer vill vara fria, självständiga och bestämma över sina egna liv - det gäller både människor och andra arter.
Så jag tycker det är självklart att vi ska ge individer denna frihet och inte föda dem in i en värld där de är fullständigt beroende av oss, och inte kan leva självständiga liv helt utifrån deras premisser.
Vi ska självklart ta hand om alla individer till dess - de husdjur som finns här idag. Vi har skapat deras situation och är skyldiga att ta hand om dem.

Det finns inga individer som tar skada av att tamdjuren slutar existera. Individer kommer då istället att få födas in i ett liv i frihet. Istället för att individer föds som tamhundar, eller tamkatter, får dessa individer födas som självständiga individer i andra djurkroppar.

Om vi vill leva med djur av andra arter så får vi möta dem i naturen på deras vilkor. Endast där kan vi alla leva i symbios - en relation där ingen kontrollerar den andra, där ingen föds in i ett liv till att vara fullständigt beroende av någon annan, utan där alla är självständiga individer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar