tisdag 28 maj 2013

Djuruppfödning av hundar, katter och andra djur?Alla djur har rätt att födas i frihet, inte i fångenskap/slaveri

Jag menar att människor och alla andra djur har rätt att födas som fria individer.
Alla djur har ett moraliskt värde, en rätt att bli behandlade som individer och inte som egendom eller resurs, en rätt att inte bli använda och att inte bli utnyttjade, en rätt att få leva hela sitt syfte och inte få sitt liv eller frihet fråntagna från sig. Alla djur har en rätt att leva i frihet och inte bli kontrollerade av någon, att inte vara instängda, och inte vara tvungen att leva på någon annans premisser, att inte vara någon annans slav - oavsett hur bra han/hon behandlas.


Men när vi avlar fram djur till tamdjur och sedan håller dem fångna under våra begränsningar, och de blir helt beroende av oss och vår kontroll, så tar vi denna rätt ifrån dem. De blir beroende av oss, deras liv blir helt och hållet styrt av oss, och de får inte leva i sann frihet och får till stor grad inte bestämma över sina liv. Det sker en kompromiss med deras rätt som individer, med deras frihet och med deras eget självbestämmande. Oavsett hur goda liv vi ger dem, så är det inte rätt att föda upp en individ till ett liv där vi kontrollerar dem. Om man gjorde så med människor, skullle man med rätta erkänna att det är slaveri. Det är ingen skillnad med djur.


Citat: “Domestic animals are dependent on us for when and whether they eat, whether they have water, where and when they relieve themselves, when they sleep, whether they get any exercise, etc. Unlike human children, who, except in unusual cases, will become independent and functioning members of human society, domestic animals are neither part of the nonhuman world nor fully part of our world. They remain forever in a netherworld of vulnerability, dependent on us for everything that is of relevance to them. We have bred them to be compliant and servile, or to have characteristics that are actually harmful to them but are pleasing to us. We may make them happy in one sense, but the relationship can never be “natural” or “normal.” They do not belong stuck in our world irrespective of how well we treat them.”
Vi ser idag konsekvenserna av att ta djurs friheters. Domesticeringen startade för 10000 år sen, och 60 miljarder domesticerade djur blir dödade för föda, 10-tals miljoner “husdjur” blir dödade varje år av deras ägare, osv. Jag tycker detta visar att hela domesticerings-systemet är ett sjukt träd, som producerar sådan sjuk ‘frukt’ av djur-exploatering. Det här är f.ö. en bra bok som visar hur domesticeringen även orsakat slaveri, kvinnoförtryck och andra förtryck: http://cup.columbia.edu/book/978-0-231-15188-7/animal-oppression-and-human-violence#.UZAIageHrdk.facebook

Om vi vill leva med djur av andra arter så får vi möta dem i naturen på deras vilkor. Endast där kan vi alla leva som symbios - en relation där ingen kontrollerar den andra, utan där alla är självständiga individer

Om vi skulle föda upp människor på samma sätt som vi föder upp djur av andra arter, så skulle vi kalla detta för slaveri. Varför gör vi en skillnad med individer av andra arter, som alla har samma rättigheter som oss?
Vi kan inte jämföra det med att ‘föda upp’ människor, eftersom barn som föds upp uppfostras till att bli fria och självständiga individer som inte är kontrollerade av oss.

Vi kan inte rättfärdiga att ta individers rättigheter för att nå ett mål, t.ex. bevarandet av den avlade hundarten. Moral är absolut. Ändamålen helgar inte medlen. Vi kan rättfärdiga att ta en individs frihet med att vi vill nå ett visst mål.


Individer är individer. Individer är oberoende av det taxonomiska konceptet ‘art’. Ingen individ tar skada av att det dör ut en art som är en produkt av tusentals år av avel.
Svar på annan liknande fråga: [http://bloganders.blogspot.no/2013/04/svar-pa-forsvinner-inte-manga-arter-om.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar