måndag 20 maj 2013

Fristad för tamdjur, hundar, hästar, katter, osv

Först rekommenderar jag dig att läsa denna artikel:
http://bloganders.blogspot.no/2013/04/uppfodning-av-djur-alla-djur-har-en.html

Djur: Det är fint att de tar hand om djur och ger dem en fristad. En av det saker jag vänder mig emot är att man gör en av korna gravida och föder upp nya kor till ett liv i kontroll och fångenskap (oavsett hur stor betesmarken är; samma problem som med all uppfödning), vilket alla personer gör som vill ha mjölk från en ko. Detta måste ske 1 gång per 1-3 år för att kon fortsatt ska ge mjölk. Jag undrar vad de gör med alla kalvar?

Det är skillnad på att föda upp ett djur in i fångenskap och vår kontroll, jämfört med att adoptera ett djur från ett djurhem som redan lever i vår fångenskap och kontroll. Det senare gjorde t.ex. jag och min fru och många andra veganer för att ta hand om problemet som människan skapat genom att föda upp djur. Vi är ansvariga för att ta hand om de djur som vi har fött upp, som vi har gjort till att bli helt beroende utav oss. Jag räddar gärna djur från djurhem för att förbättra deras liv och rädda djur som annars skulle bli dödade. Det är skillnad med att vara en del av att skapa problemet med uppfödning, och att vara en del av att försöka hjälpa de djuren som har problem p.g.a. att vi har tagit oss rätten att föda upp djur. Jag var själv en del av problemet, men kommer inte göra mig till en del av problemet igen.

Du skriver: “Djur och människor finns på jorden av en anledning. Jag ser det som att djur och människor skall kunna finnas sida vid sida. Den svagare behöver oftast den starkare. Precis så som det är mellan oss människor. Vi är beroende varelser. Vi är beroende av massor.”

Domesticeringen av djur var något som människan började med för 10000 år sen. Det har aldrig gynnat de ickemänskliga djuren. Idag dödas nästan 60 miljarder djur för mat, och tiotals miljoner “husdjur” varje år.

Djuren är inte svagare än oss. Vi har gjort dem svaga genom att avla dem och göra dem beroende av oss och vår kontroll. Vi är självklart beroende av varandra, men det är fel att avla upp en individ och göra henne beroende av oss och vår kontroll.

Vi ska jobba mot en vegansk värld där vi människor och de andra djuren kan mötas i naturen som individer. Där alla individer är självständiga, och där ingen individ kontrollerar någon annan. Där ingen individ blir intvingad i och född in i en beroendeställning och i en underordnad ställning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar