tisdag 7 maj 2013

Lagstiftning emot päls och annat djurplågeri?

Vi överskattar lagstiftning. Lagstiftning kommer aldrig att ske så länge som det finns en stor efterfrågan efter en produkt. Och samhällets syn på djuret som en resurs gör så att de lagar som stiftas fortfarande aldrig kommer att ge djuren några egentliga rättigheter. Det är därför det alltid kommer att vara lagligt att påföra djur onödigt lidande, fångenskap, förtryck och död, så länge som en majoritet av vårt samhälle anser det vara acceptabelt.

Vårt tänkande om djur är väldigt förvirrat. Å ena sidan så betraktar vi djur som medlemmar i vår moraliska gemenskap. Vi hävdar att vi står för det moraliska och bindande kravet att inte utsätta djur för 'onödigt' lidande. Vi kan självklart diskutera vad betydelsen är av "nödvändighet", men vad än det betyder, så måste det betyda att det inte är acceptabelt att orsaka andra individer smärta, lidande och död för mänsklig njutning, nöje, eller bekvämlighet. Om det gjorde det, så skulle undantaget av denna regel helt och hållet omkullkasta denna moraliska regel.

Problemet är att 99,99% av vårt användande av djur inte kan rättfärdiggöras av någonting annat än mänsklig njutning, nöje, eller bekvämlighet. T.ex., så dödar vi cirka 100 miljoner landlevande djur varje år i Sverige endast för mat. Ingen hävdar att det är nödvändigt att äta djurprodukter för en optimal hälsosam livsstil och det är mer och mer forskning som påvisar att djurprodukter är skadligt för människan (se t.ex. denna dokumentär:
http://www.adelicatebalance.com.au/ ). Det enda som människan försöker rättfärdiggöra sitt beteende som utsätter djur för lidande är något så trivialt som att vi gillar smaken av djurprodukter, att det är bekvämt att göra så, eller att det är gammal vana.
[Översatt citat från
http://cup.columbia.edu/static/interview-gary-francione ]
Rekommenderar även
https://www.facebook.com/abolitionistapproach och http://www.youtube.com/watch?v=SvZpF1R6GUo

Om vi bryr oss om djur och inte vill påföra de lidande och död, så måste vi också sluta att konsumera och använda djur – i mat, kläder, hygienprodukter, osv.


Lagstiftning som inte fungerar:
Criminal Restaurants in Bay Area Still Serving Foie Gras - NO LAW ENFORCEMENT, and Now - Introducing "HUMANE" Foie Gras - Laws protecting animals always seem to be ignored, unenforced, or overturned
Citat Bob Linden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar