lördag 11 maj 2013

Bli vegan för djuren och för miljön

Kärnkraft är ju såklart inte heller bra. Men denna fråga är inte liten i förhållande till kärnkraft.
Djuranvändningen av de djur som människan föder upp i fångenskap och slaveri till att bli vår föda (endast för  ”smak”,vana eller bekvämlighet) leder till oerhörd global  uppvärming (forskning visar att det är över 51 procent av den totala  påverkan (FN:s rapport säger 14 % men de har inte räknat med alla  faktorer)). Vid 2030 kan endast den påverkan djurindustrin har ha värmt  upp jorden 2 grader mer än det var under förra århundradet, vilket  forskning har visat kommer ge ännu mycket mer katastrofal effekt än det  ger idag i form av torka, översvämmningar, etc, med oerhört många  människor (och andra djur) som får lida och dör som effekt.

Så varför fortsätter vi att förstöra för oss själva, våra medmänniskor och alla djur som har precis samma rätt att leva som oss, som värderar sina liv lika mycket som oss; varför orsakar vi andra individer onödigt lidande endast för en "smakupplevelse" eller vana?

Rekommenderar denna föreläsning av Dr. Richard Oppenlander
http://www.youtube.com/watch?v=Fws0f9s4Bas&feature=em-uploademail
Och denna föreläsning: http://www.youtube.com/watch?v=SvZpF1R6GUo


Vårt tänkande om djur är väldigt förvirrat. Å ena sidan så betraktar vi djur som medlemmar i vår moraliska gemenskap. Vi hävdar att vi står för det moraliska och bindande kravet att inte utsätta djur för 'onödigt' lidande. Vi kan självklart diskutera vad betydelsen är av "nödvändighet", men vad än det betyder, så måste det innebära att det inte är acceptabelt att orsaka andra individer smärta, lidande och död för mänsklig njutning, nöje, eller bekvämlighet. Om det gjorde det, så skulle undantaget av denna regel helt och hållet kasta omkull denna moraliska regel.

Problemet är att 99,99% av vårt användande av djur inte kan rättfärdiggöras av någonting annat än mänsklig njutning, nöje, eller bekvämlighet. T.ex., så dödar vi cirka 100 miljoner landlevande djur varje år i Sverige (och liknande siffra i Norge) endast för mat. Ingen hävdar att det är nödvändigt att äta djurprodukter för en optimal hälsosam livsstil och det är mer och mer forskning som påvisar att djurprodukter är skadligt för människan (se t.ex. denna dokumentär: http://www.adelicatebalance.com.au/ ). Det enda som människan försöker rättfärdiggöra sitt beteende med, som utsätter djur för lidande är något så trivialt som att vi gillar smaken av djurprodukter, att det är bekvämt att göra så, eller att det är gammal vana.
[Översatt citat från http://cup.columbia.edu/static/interview-gary-francione ]
Rekommenderar även https://www.facebook.com/abolitionistapproach och http://www.youtube.com/watch?v=SvZpF1R6GUo

--
Det som kallas för "ekologiskt kött" leder till mer växthusgaser än annat kött  - kor på grönbete avger mer metangas. Lösningen är självklart att sluta med alla djurprodukter, om man vill minimera den direkta och indrekta skada man gör på människor och andra djur genom att konsumera djurprodukter.

Citat från SVD-artikel:
"Dessutom antog vi att utsläppen från nötköttet 2050 är 40 procent lägre än i dag. Ändå riskerar maten att ta upp hela vårt utsläppsutrymme om vi ska vara säkra på att nå tvågradersmålet.
Att kor betar framhålls av debattörerna. De är sant, men de äter även vall som odlas på åkermark, samt spannmål. För klimatet spelar det ingen större roll om kor äter gräs eller spannmål, metan bildas oavsett i deras magar."
 
"Vidare hävdar de att inbindning av koldioxid i betesmark och träd kan göra nötköttet koldioxidneutralt. För det första, det kan ske viss kolinbindning i vall och betesmark, men inte nog för att kompensera nötköttets utsläpp. För det andra, produktion av nötkött kräver 20-30 gånger mer åkermark jämfört med vegetabilier (utöver betesmarken). Om målet är att binda koldioxid, så är det mycket effektivare att producera vegetabilier och plantera skog på marken som blir över. Nötkött kommer aldrig bli klimatsmart i en sådan jämförelse.
"


FREDRIK HEDENUS
fil dr energi och miljö
DAVID BRYNGELSSON
fil lic energi och miljö
JÖRGEN LARSSON
fil dr sociologi
samtliga verksamma vid Fysisk resursteori, Chalmers
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar