lördag 11 maj 2013

Klimatändringar, 2 graders temperatursökning och bristfälliga datamodeller??

Bristfälliga datamodeller eller ej, vi vet att ökade växthusgaser och efterföljande temperaturökningar har en dramatisk effekt på klimatet. Vi vet även idag att tusentals arter utrotas, enorma mängder skog skövlas (t.ex. 70% av Amazon-skogen), människor och djur drivs ut från sina hem, osv. Att föda upp djur som slavar är ett stort problem.

Djuranvändningen av de djur som människan föder upp i fångenskap och slaveri till att bli vår föda (endast för  ”smak”,vana eller bekvämlighet) leder till
oerhörd global  uppvärming (forskning visar att det är över 51 procent
av den totala  påverkan (FN:s rapport säger 14 % men de har inte räknat
med alla  faktorer)). Vid 2030 kan endast den påverkan djurindustrin har
 ha värmt  upp jorden 2 grader mer än det var under förra århundradet,
vilket  forskning har visat kommer ge ännu mycket mer katastrofal effekt
 än det  ger idag i form av torka, översvämmningar, etc, med oerhört
många  människor (och andra djur) som får lida och dör som effekt. Så
varför fortsätter vi att förstöra för oss själva, våra medmänniskor och
alla djur som har precis samma rätt att leva som oss, som värderar sina
liv lika mycket som oss; varför orsakar vi andra individer onödigt
lidande endast för en "smakupplevelse" eller vana?  Mer fakta om hur våra matval skadar, och dödar djur, orsakar massiv utrotning av djur, skövling av regnskogar, förstörelse av människors hem, osv: http://www.drmcdougall.com/video/expert_testimonies_oppenlander.htm

Läs gärna även mina rekommenderade länkar i högermenyn!!
Här kan man lära sig mer:  http://www.youtube.com/watch?v=OJ6Z04VJDco

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar