fredag 27 juni 2014

Travsport och annan användning av djur/ha djur som egendom


Travsport och annan användning av djur/ha djur som egendom
Och många av hästarna som används för galopp, trav och annat, blir dödade, när dess ägare inte längre har något intresse och ekonomisk vinning av att använda hästen. Bara ett av hundratals moraliska problem med att försvara att djur är människans egendom, och att vi har rätt att använda djur för våra syften.Djurskyddslagar/egendomslagar för djur förser inte djur med något skydd, utan cementerar bara att djur är och kan behandlas som egendom.

Om djur har något moraliskt värde överhuvudtaget, så kan vi inte godtyckligt välja vilka av deras intressen som vi ska respektera. Om de har ett mora
liskt värde så kan vi inte försvara att göra val som förevigar deras juridiska egendom-status överhuvudtaget; eftersom att de aldrig kommer att vara skyddade från lidande, våld och död, och även kommer att vara offer för lidande, våld och död, så länge som människor kan köpa och äga boskapsdjur och husdjur. Detta lidande kan vi undvika. Det är inte rätt och vi respekterar inte djur genom att försvara, föreviga och betala för en institution, i vilken djur är egendom; och som en nödvändig följd av detta, i vilken djur när som helst och av vilken anledning som helst kan bli skickade till veterinären för att bli avlivade. Och denna institution kommer att finnas kvar så länge vi försvarar vår domesticering av djur. [Vidare läsning om detta:http://www.abolitionistapproach.com/pets/#.Umi6ThCAUqt ]

Om djur har ett moraliskt värde,så är det enda valet som respekterar dem att bli vegan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar