fredag 27 juni 2014

Men om alla blir veganer/slutar med djuruppfödning så kommer vissa djuarter att dö ut?


Svar på ursäkten för att inte bli vegan: ”Men det är fel att alla blir veganer, eftersom att det kommer att leda till att vissa djurarter kommer att dö ut.”

Den första frågan är: Anser du att det är fel att utsätta djur för lidande och död om inte det krävs för din överlevnad? Mer att läsa om det här och om varför vi baserat på denna premiss har en moralisk skyldighet att bli veganer: http://bloganders.blogspot.no/2013/12/lat-inte-djuren-lida-bli-vegan.html

Om svaret är ja, så är det inte vettigt att säga att man ska utsätta djur för lidande och död för att bevara en art, som f.ö. människan har skapat genom att domesticera [1] och utnyttja djur.

Säg hypotetiskt att alla hundar skulle dö ut om vi alla slutade med hundkamper i vårt samhälle - alltså ponera ett samhälle där alla hundar användes för hundkamper. Skulle du då försvara hundkamper för att bevara denna art, som skulle upphöra om man slutade att föda upp djur för hundkamper. Nej, det skulle du inte om du menar att djur har ett moraliskt värde. På samma sätt är det inte etiskt att försvara att utsätta djur för fullständigt onödigt lidande och våld och att ta livet av ett djur med ett intresse av att fortsätta leva, vilket förekommer i produktionen av kött, mjölk, ägg, läder, dun, päls, osv., för att en art inte ska dö ut.

Säg att en hypotetisk ”människoart”, som kommit till av att vi utnyttjat och domesticerat människor i tiotusentals år, skulle dö ut om vi slutade försvara att utnyttja, skada och döda människor av denna art för mat, kläder, osv.: Skulle vi då försvara att människor utnyttjade, skadades och dödades för att bevara denna art? Nej, det skulle vi inte. Vi skulle inte det eftersom vi anser att varje människa har ett moraliskt värde.

På samma sätt kan vi inte försvara att man utnyttjar, våldför sig på, skadar och dödar ickemänskliga djur för att nå ett visst mål, eftersom att varje djur har ett moraliskt värde, och vi har inte rätt att använda en individ med ett moralisk värde exklusivt som ett ”medel för att nå ett mål”. Ingen har rätt att utnyttja dig, våldföra sig på dig, skada dig och döda dig, en förhoppningsvis fredlig person som bokstavligen inte skulle skada en myra (och inte heller något annat djur) [vilket f.ö. förutsätter att du är vegan, annars deltar du dagligen i att helt i onödan våldföra dig på, skada och döda djur ]. Detsamma gäller de ickemänskliga djuren.Och om det är fel med djuruppfödning av husdjur, vilket man kan visa att det är, hur kan man då rättfärdiga det moraliskt sett med samma argument som ovan?:

Vegansk syn på avel/uppfödning av husdjur/tamdjur, hundar, katter, osv?Bidrag från Anders Branderud


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar