torsdag 26 juni 2014

Delfinslakt i Japan vs. slakt av kycklingar i Sverige

Delfin är en av miljoner arter som vi förtrycker.


En japan är en av hundratals nationaliteter som deltar i förycket mot ickemänskliga djur.
Det finns redan massor av rasism mot nationaliteter/folkgrupper från Östasien.


När man så skapar en godtycklig kampanj mot en specifik folkgrupp, som mitt ibland alla folk från olika nationaliteter deltar i förtycket mot de ickemänskliga djuren, så skapar man en kampanj som både kommer att användas för rasistiska ändamål och som kommer att späda på hatet mot japaner.
Självklart är den delfinslakt som en minoritet av alla japaneser deltar i moraliskt förkastlig. Självklart är denna delfinslakt lika moraliskt förkastlig som allt annat förtryck som 99% av vår befolkningen dagligen deltar i.


Det är ingen slump att djuroganisationer väljer just delfiner. Man vet att man kan få allmänhetens stöd eftersom allmänheten gillar delfiner. Man vet också att man kan få allmänhetens stöd när det gäller en liten grupp människor i ett annat land. Det skulle inte bli samma stöd om det handlade om det förtryck som man själv dagligen deltar i och som alla i ens omgivning deltar i.

Dessa kampanjer är fullkomligt godtyckliga och väldigt, väldigt ofta är det grupper som är väldigt sårbara som blir valda för att göra kampanjer mot.


Så här deltar 99% av den ickeveganska befolkningen som dagligen deltar i att förtycka ickemänskliga djur, och kommer med moraliskt fördömande mot en minoritets i vårt samhälle. Många av dessa kommer dessutom att använda dessa kampanjer för att bedriva rasistiskt hat.


Alltså personer som dagligen deltar i att förtrycka djur av andra arter kommer och skriver under underskriftslistor till politiker i t.ex. Kina och Japan, som stödjer förtryck av djur av andra arter – ofta djur som vi gillar här i väst och anser vara (icke-veganer anser vara) mer värda än andra djur såsom hundar, katter och delfiner. Så dessa kampanjer bidrar till att stärka den moraliska förvirringen som råder, och bidrar inte ett dugg till att förändra situationen som har sin rot i speciesism.

En speciesistisk kampanj som implicit hävdar att delfiner är mer värda än andra djur (det är den uppfattningen ickeveganen har och den förstärks av dessa kampanjer), kommer aldrig upprota speciesism, lika lite som en rasistisk kampanj kommer att upprota rasism.

Alla ickemänskliga djur har samma rättighet att vara fria, och de har samma rätt till att vi kämpar för deras fridom och rätt att inte bli utnyttjade. En kyckling som är förtryckt i Sverige, behöver vår hjälp lika mycket som en säl som är förtryckt i Norge, en gås i Frankrike, eller en delfin i Japan. Och de behöver inte speciesistiska kampanjer. De behöver folk som utbildar allmänheten om veganism och får allmänheten till att förstå att ALLT förtryck är moraliskt fel. Människor i väst (som dessa kampanjer riktar sig till) vet redan att det är fel att döda gulliga djur som de flesta ickeveganer upphöjer över alla andra djur, såsom katter, hundar och delfiner. Och de människor som deltar i delfinslakt tycker bara att det är rasistiskt hyckleri när människor som förtrycker andra arter säger åt dem att sluta förtrycka delfiner. Alltså – det fungerar inte i utbildningssyfte. Det förstärker endast speciesism och rasism.


Och det är fel. Allt förtryck är fel. Det är inte rätt att stödja förtryck av djur i en antirasistisk kampanj. Och det är inte rätt att stödja eller möjliggöra rasism i en anti-speciesistisk kampanj.

Att förespråka veganism är att ta ställning för ALLA djur på samma gång: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202824052376996&set=a.10200507163856231.1073741828.1071775080&type=1
Ensaksfrågeskampanjer tar ställning för en art, samtidigt som de implicit förstärker speciesismen i samhället. Alltså de tar ställning för individer av en art, på bekostnad av individer av andra arter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar