torsdag 7 mars 2013

Gandhi, icke-våld, leva en livsstil av kärlek och barmhärtighet och icke-våld till alla individer. inklusive alla djur

Jag skrev detta om Gandhi i en grupp:
Gandhi har oerhört betydelse och hans idéer och livsstil har en oerhört positiv påverkan t.ex. i många veganer som inspirerar andra om att leva livsstil av icke-våld till alla individer, inklusive alla djur.
http://www.socialchangenow.ca/mypages/gandhi.htm

Tycker han levde mycket av sin potential, gjorde sitt bästa att alltid handla etiskt. Livet var inte ytligt. Alla relationer var värdefulla
och han betonade att det så väldigt viktigt att man ska leva en livsstil av kärlek och barmhärtighet och icke-våld till alla individer.
Tycker inte man ska ringakta en person eller dennes betydelse, som hela sitt liv försökte leva på detta sätt.

Gandhi och veganism: http://www.vegsource.com/john-davis/gandhi---and-the-launching-of-veganism.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar