onsdag 13 mars 2013

WWF missar att belysa vad som är viktigast för att minska den global uppvärmningen

Ja, det är väldigt bra att inte ha lampor tänt i onödan och WWF föreslår andra saker som är bra för miljön. Tycker dock WWF missar att belysa och poängtera hur vi allra mest kan minimera den miljöpåverkan som vi gör:

Djuranvändningen av de djur som människan föder upp (endast för ”smak” eller ”kläder eller andra produkter) leder till oerhörd global uppvärming (forskning visar att det är över 40 procent av den totala påverkan). Vid 2030 kan endast den påverkan djurindustrin har ha värmt upp jorden 2 grader mer än det var under förra århundradet, vilket forskning har visat kommer ge ännu mycket mer katastrofal effekt än det ger idag i form av torka, översvämmningar, etc, med oerhört många människor (och andra djur) som får lida och dör som effekt.

Faktum är att djur som haft ett bättre liv, t.ex. kor matade på gräs, bidrar mer till den globala uppvärmningen; och således bidrar mer till de fatala naturkatstrofer som vi kommer få se mer och mer p.g.a. djuranvändningen.

Regnskogar och andra skogar huggs ner för att kor ska få stora betesmarker, och på det viset ökar växthusgaser.. Det krävs minst 2 hektar för en ko (ibland upp till 15 – 20 hektar) för en ko som matas med gräs. 3-4 ton metan-gas och koldioxid, åtminstone 120 000 liter vatten för en ko (endast för att dricka), det kan vara upp till 4 miljoner till 8 miljoner liter vatten totalt (allt vatten som krävs totalt för att irrigera landet, vilket krävs på många ställen i världen).
På en hektar kan man istället odla 10000 till 25000 kg av mat på. Denna mat räcker till flera personer och man kan även sända en del till svältande barn.

Tusen år gammla skogar huggs ner- hem till massa olika insekter och andra djur. Man förstör habitat, och orsakar utrotning av hotad och tusentals individer blir dödade. Koalabjörnar kommer helt och hållet utrotas i 20 år p.g.a. den enorma habitat-förstöringen som våra matval orsakar.

Bara under en timma så dödas 8 032 541 landlevande djur, djur som alla älskar och har en rätt att leva, 114 153 ton spannmål matas till djur (mat som istället kunde ha fött människor som svälter), 684 barn dör i svält, 5835 hektar land skog huggs ner (som djur behövs i och som behövs för vår miljö; och som dessutom bidrar enormt till växthusgaser) och 4 070 000 tons ghg växthusgaser släpps ut i luften av ”boskaps”djur. Mer information i detta föredrag; http://www.youtube.com/watch?v=_irghaBmwX0&list=UUZXnY9ARkPfyI714sXEWDBw&index=1

6 miljoner barn dör i svält varje år: Läs mer här: http://comfortablyunaware.com/blog/the-world-hunger-food-choice-connection-a-summary/ Hundratals miljoner är undernärda. De djur som människor tragiskt nog äter (inklusive "mjölkkor") tar maten dessa människor behöver. De cirka 60 miljarder landlevande djur som dödas per år (p.g.a ägg, mjölk och kött-industrin och allt annat utnyttjande av djur) äter mat som skulle kunna föda 9 miljarder människor.

Genom att bli veganer (man använder inte några produkter från djur) och inspirera andra till att bli veganer, så kan vi vända denna onda cykel av fattigdom, svält, global uppvärmning och miljökatastrofer (förutom att minimera vår energianvändning-uppvärmning, laga mat, etcetera).

Djuren har sitt eget syfte här på jorden och genom att döda de och äta de (och ta deras produkter, mjölk, ägg, etcetera) - så förstör vi för dem och deras syfte. Om vi har kärlek och känner empati för kor så ska vi heller inte äta så att det orsakar död och lidande för en annan individ. Mer här om djur och vilket lidande vi orsakar genom att äta djurprodukter och på andra sätt använda djurprodukter: http://bloganders.blogspot.no/2013/03/ekologiskkott-ekologisk-mjolkall-slakt.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar