lördag 23 mars 2013

Att tvångsmata gäss med 'foie grass' för att få de feta och att döda dem eller att döda djur överhuvudtaget är etiskt fel

Vad är mest etiskt fel - att tvångsmata någon eller att tvångs-döda någon?

Djuren har sitt eget syfte här på jorden och genom att döda dem och äta dem - så förstör vi för dem och deras syfte. Genom att förstöra deras syfte, så förstår vi också för oss själva. Om vi orsakar andra lidande, förtryck och död genom våra val så drabbar det också oss själva negativt. Som vi sår får vi skörda.
Om vi har kärlek och känner empati för gåsar, ankor och andra djur så ska vi heller inte äta så att det orsakar död och lidande för en annan individ.

Jag blev vegan när jag förstod att det är etiskt fel att döda och förtrycka andra individer- oavsett art - och att jag genom mina val gjorde detta. Rekommenderar sidan www.vegankit.com med väldigt fina videos och bra information om hur man kan leva ett liv som inte förtrycker någon annan individ.

Anledningen till att djur blir tvångsmatade är att de i vårt samhälle ses som "egendom". Anledningen till att de ses som "egendom" är för att 99% av alla människor behandlar djur som "egendom"/"objekt", främst genom de matval som de gör tre gånger per dag - där man deklarerar att djuren inte har något moraliskt värde när man tar det viktigaste ifrån dem - deras liv, syfte och frihet.
Väldigt fin och informationsrik föreläsning: http://www.youtube.com/watch?v=SvZpF1R6GUo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar