lördag 16 mars 2013

Alla djur har en rätt till sin mamma - kor, hundar, grisar och människor. Denna rätt tar vi djur ifrån dom genom att äta kött, mjölk, ägg och andra djurprodukter

Oavsett om man låter en hankalv leva i 6 månader eller 18 månader, eller 3 år - det är fortfarande moraliskt fel att ta deras liv. Lika mycket som det är moraliskt fel att ta en människas fel.

Kalven bör mjölka kon. Vi bör inte mjölka kon.
Det är en självklarhet att barn ska få vara med sin mor - men detta ignoreras fullständigt i den svenska mjölkindustrin.
Vi skulle aldrig få för oss att separera barn och mor av arten människa.
Vi vet att kor har samma behov och vill ha ömheten mellan barn och mor: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vcQ6yBEE5N0

Alla djur har rätt att leva i frihet och inte vara människans slavar och "produktionsenheter", att leva ett naturligt liv och inte under människans begränsningar, att leva ett tillfredställande liv
Dessa är djur som vill leva, som har ett syfte, och som har en rätt att leva med sin familj och leva hela sina liv utan att bli dödade.
Alla djur oavsett art - inklusive de djur som  har det tragiska ödet att kallas/att bli utnyttjade för och dödade för "päls" eller "hamburgare", "ägg" eller "mjölk".
Man kan läsa mer om vad ens val får för konsekvenser här: http://www.vegankit.com/why

Vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade.

Om vi inte vill att någon ska döda oss, så ska vi inte döda andra djur.

Om vi inte vill att någon ska stjäla vår familj, så ska vi inte stjäla deras familj.

Om vi vill hitta och leva vårt syfte i denna värld, så ska vi inte stjäla andras syfte.
Om vi inte vill bli utnyttjade ska vi inte utnyttja någon annan.
Om vi inte vill bli förslavade ska vi inte hålla någon annan som slavar.
Om vi inte vill skada några djur, så ska vi bli veganer (sluta äta, klä sig i och använda djurprodukter, och på andra sätt sluta göra handlingar som skadar och dödar djur) och minimera vår miljöpåverkan (t.ex. elanvändning), som också påverkar människor och andra djur.
Om vi är för djurs rättigheter, måste vi också vara FÖR deras rättighet att leva hela sina naturliga liv utan att bli förtryckta, inklusive utan att bli dödade.
Rekommenderar denna föreläsning: http://www.youtube.com/watch?v=oLgGnP0pWzM
Alla sorters djurprodukter, inklusive ägg och mjölk, orsakar människor och andra djur fruktansvärt lidande, förtryck, svält och död: http://bloganders.blogspot.no/2013/03/mjolkindustrin-innehaller-sa-mycket.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar