lördag 1 juni 2013

Vegansk syn på 'djurbefrielsefronten', befrielse av minkar, kycklingar och andra djur?

Våld mot personer som driver ett industraliserat djurförtryck, som f.ö. finns endast för att fylla en stark efterfrågan på djurprodukter, resulterar endast till att människor får fler "ursäkter" till att inte bli veganer och mer våld. Det leder inte till någon minskad efterfrågan, eftersom det inte ändrar personers attityder till vilka djuren är och deras rättigheter. Endast en minskad efterfrågan fungerar. Så länge som det finns efterfrågan för minkar och andra djurprodukter, så kommer det finnas någon som väljer att tjäna pengar på att förse konsumenterna med en produkt. Om vi vill ändra detta, så måste vi få personer att inse att allt sorts användande av djur som resurser är etiskt fel. Endast detta minskar på efterfrågan, och således minskar på hur många djur som blir förslavade och dödade för människans egocentriska behov.

Jag skriver mer här om varför detta även stämmer när det gäller aktioner som ALF, osv, gör: http://bloganders.blogspot.no/2013/05/are-vegans-justified-to-use-violence-to.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar