söndag 9 juni 2013

Att människan har ätit kött i tusentals år/'djur äter djur' gör inte köttätande etiskt riktigt.

Vi kan inte rättfärdiga det med att människan har ätit kött i tusentals år.  Att ett betéende är en tradition gör inte detta betéende etiskt riktigt. Det finns många andra djur som är kannibaler, men det innebär inte att vi kan rättfärdiga kannibalism bland människor.

 Vi förstår att bara för att ett annat djur beter sig på ett visst sätt, så kan vi inte hävda att det är moraliskt av oss att leva på detta sätt.


Vi har ett val:

1. Äta en diet som inte dödar och skadar hundratals djur per år.

2. Vi väljer att äta medvetna individer, som alla värderar sina egna liv, lika mycket som vi värderarvåra egna liv. Vi väljer att förstöra ett liv, att stjäla en individs syfte, förstöra hopp och drömmar; att förstöra vänskapsrelationer och att förstöra en familj för att vi ska få tillfälligt ska få en gastronomisk njutning. Vi väljer att utsätta djur för onödigt lidande och död. Vi väljer att inte respektera djurens liv och deras syften. Vi väljer att döda ett djur som inte vill bli dödat av oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar