söndag 2 juni 2013

Vi behöver en annan och visare och kanske mer mystisk förståelse av djuren, Henry Beston

Vi behöver en annan och visare och kanske mer mystisk förståelse av djuren.

Avlägsen från den universella naturen och seende livet genom komplicerade påfund, så ser människan i civilisationen den levande varelsen genom ett förstoringsglas format av sin kunskap, och därigenom så ser hon en förstorad fjäder och hela bilden på ett förvanskat sätt.

Vi ser ner på dem för deras ofullständighet och för deras tragiska öde att ha blivit till så långt nedanför oss.

Och däri så misstar vi oss.

För djuret ska inte mätas med människans mått.

I en världsordning som är äldre och mer fullständig än vår, så rör de sig fulländat och fullständigt, begåvade med sinnen som vi förlorad eller aldrig förvärvat oss, lyssnande till röster som vi aldrig kommer att höra.

De är inte våra bröder, de är inte våra underhuggare; de är andra nationer, snärjda tillsammans med oss i livets och tidens nät, medfångar i jordens prakt och möda.

- Henry Beston

------
Lär dig att se djuren för vilka de verkligen är och behandla dem som individer istället för resurser. Djur är individer som har en rättighet att leva, inte produktionsenheter för 'kött', mjölk, ägg och andra djurprodukter. Läs mer här: http://www.vegankit.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar