söndag 16 juni 2013

Hur grisar, kor och andra djur behandlas i Norger, Sverige och andra länder, industraliserat djurplågeri

Så tragiskt att så många tappat sin empati och kärlek till djuren i Sverige. Och inte bara bönderna som låter t.ex. grisar leva ihopstängda i en mörk låda under hela livet och få en yta på cirka 1m^2 vardera för att sedan bli brutalt slaktade, utan även de konsumenter som orsakar att det finns en efterfrågan på döda djur och att djur föds upp på dessa vilkor.

Alla som äter djurprodukter måste offra del av sin kärlek och empati, eftersom att det inte finns något djur som vill bli dödat eller leva som produktionsslavar i matindustrin. Så med alla icke-veganska måltider i denna värld sedan man varit ett litet barn är det inte konstigt att det är så utbrett med djurplågeri i denna värld, inklusive det industraliserade djurplågeriet där mer än 56 miljarder landlevande djur dödas för mat. Jag blev vegan efter nästan 28 år - först då förstod jag att utsätta djur för onödigt lidande och död är etiskt fel.

Att inte använda djur som resurs, inklusive att inte konsumera djurprodukter, är vår moraliska
skyldighet. När vi vidkänner att djurplågeri är etiskt fel, så vidkänner vi att djur har ett moraliskt värde. Det innebär att de har ett värde oavsett det värde som människan ger dem. Att de har ett moraliskt värde innebär att de har en rätt att inte bli använda/behandlade som en resurs/egendom, inklusive en rättighet att inte bli utsatta onödigt lidande och död. I all sorts djurindustri blir djur utsatta för onödigt lidande och död. Alltså, om vi konsumerar djurprodukter så handlar vi emot vår moraliska övertygelse.

Om vi konsumerar djurprodukter så betalar vi för industraliserat djurplågeri. T.ex. mjölkindustrin: Vi har ingen rätt att manipulera en annan individs reproduktiva cykel, varken ko, hund, människa eller annan art, vilket sker med korna i mjölkindustrin. De görs gravida av människan varje år, från det att de är två år gamla, deras kalv blir stulen från dem efter några dagar (cirka en vecka med ekologiska kor), de söndermjölkas (kor har blivit avlade för att kunna mjölkas 20 gånger mer än den mjölk som de ger till sina kalvar i det naturliga), och blir sedan dödade vid 5 års ålder. En ko i det naturliga i frihet kan leva tills hon/han blir 30 år gamla. Kons hankalvar blir dödade efter cirka 18 månader.
Att dricka ekologisk mjölk utsätter också djur för onödigt lidande och död. Korna hamnar på samma slakthus: http://bloganders.blogspot.se/2013/04/att-kopa-ekologiskt-kott-eller.html
Varför det är fel att föda upp kor och andra djur, och likheter mellan människoslaveriet och slaveriet av andra djur: http://bloganders.blogspot.se/2013/05/likheter-mellan-slaveri-och-fortryck-av.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar