torsdag 27 juni 2013

Djurens rätt att inte bli jagade och dödade i skyddsjakt

När vi medger att det är moraliskt fel att utsätta djur för onödigt lidande, inklusive djurplågeri, så medger vi att djuren har ett moraliskt värde. Att de har ett moraliskt värde innebär att vi inte har någon som helst rätt att utnyttja och behandla dessa individer som en resurs. Man kan inte både säga att djur har ett moraliskt värde, vilket man gör när man vidkänner att djurplågeri är etiskt fel, och att de inte har ett moraliskt värde, vilket man predikar med sina gärningar när man deltar i ’skyddsjakt’.

Människan orsakar en massutrotning, bl.a. orsakat av massiv skövling av skog för djurjordbruksindustrin, som gör att arter utrotas i en takt mellan 100 till 1000 gånger jämfört med den takt innan människan började med djurjordbruk. Men detta rättfärdigar INTE att vi dödar människor för att beskydda de andra arterna på jorden. Vi erkänner att eftersom människan har ett moraliskt värde, så har vi ingen rätt att se enskilda individer som ’resurser’ och att döda dessa individer. På samma sätt har vi ingen rätt att döda enskilda individer av arter eftersom att vi har ett mål att ’skydda andra arter’. Vi kan inte rättfärdiga en orättfärdig gärning, att döda en oskyldig och försvarslös individ, för att nå ett mål som vi anser vara nobelt. Vi kan inte göra det med människor, och vi kan inte göra det med andra djur. Att djur är individer innebär att vi måste sluta föreviga deras status som resurs/egendom genom att äta kött och djurprodukter, även om dessa kommer från djur som har självdött, och att sluta föda upp djur: http://bloganders.blogspot.no/2013/05/vegansk-syn-pa-aveluppfodning-av.html

Till sist, det är lika mycket död och lidande i mjölk- och äggindustrin, som det är i köttindustrin: http://bloganders.blogspot.no/2013/06/fraga-fran-vegetarian-varfr-dricker.html
Att bli vegan är den enda livsstil som behandlar djur enligt deras moraliska värde, och således erkänner deras rättigheter att inte bli skadade och dödade utan att det finns någon nödvändighet.--------

Detta är ett svar på en person som skrev:
Jag har hund och har haft gutefår, de är livdjur och har hos mig haft ett mycket fritt liv i naturlig miljö. Det är djurhållning och så långt ifrån djurplågeri man kan komma. Jag jagar inte för kött utan mest skyddsjakt till förmån för djur som annars skulle dö ut. Jag jagar inte älg eftersom skövling av älg pågår och jag äter helst grönsaker -utan att för den delen vara vegetarian.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar