lördag 22 juni 2013

Är det etiskt rätt att göra djurförsök på ett djur för att rädda en människa med en obotlig sjukdom?

Är det etiskt rätt att göra djurförsök på ett djur för att rädda en människa med en obotlig sjukdom? Många som arbetar med djurförsök vill inte skada och döda djur, men de rättfärdigar det med att det är nödvändigt för att vi ska kunna rädda människor från sjukdomar. Jag håller inte med om att detta gör det moraliskt rätt, även om detta skulle vara sant att det var det enda och mest effektiva sättet att rädda människor från sjukdomar, men låt oss först diskutera en mer grundläggande fråga, vilket krävs för att förstå denna moraliska problemställning mera grundligt.
Många som säger sig arbeta för djurens rättigheter är helt emot djurförsök, men konsumerar och använder sig av djur för mat, kläder och andra syften trots att detta helt och hållet fullständigt saknar all nödvändighet.
Vi anser att djurplågeri är etiskt fel eftersom att vi står för devisen att det är etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande och död. Vi hävdar att det är fel att vålla djur lidande och död för att det roar och underhåller oss, eller för att det är bekvämt att göra så, eller för att vi gör det av ren vana.
 
Vi har inget som helst näringsmässigt behov av att äta kött, mjölk, ägg och andra djurprodukter. Världens största hälso- och nutritionist-organisation, American Dietetic Association, vidkänner att en diet utan djurprodukter är hälsosamma och innehåller all näring, och även kan förse med hälsofördelar i att förebygga och behandla vissa sjukdomar [1].
 
Men de allra flesta i vårt samhälle utsätter dessa medvetande djur för lidande och död för att de gillar smaken av djurprodukter, eller utav bekvämlighet, vana eller tradition. Alltså, de allra flesta i vårt samhälle lever inte som de predikar. Man fördömer djurplågeri, men utsätter djur för ett liv fyllt av onödigt lidande och en brutal död utan att man har någon som helst nödvändighet för detta.

De forskare som gör djurförsök, och de individer i samhället som stödjer djurförsök, gör det ofta för att de tror att det är ett ”nödvändigt ont”. Att konsumera djurprodukter däremot vet vi fullständigt saknar all nödvändighet. Det är alltså total dubbelmoral att motsätta sig djurförsök, men att konsumera, använda och döda djur för totalt onödvändiga syften som att konsumera djurprodukter.

Låt oss nu återgå direkt till frågan om djurförsök. Är det rättfärdigt att utnyttja ett oskyldigt och försvarslöst djur för att det eventuellt kan rädda en eller flera människor? Är det rättfärdigt att utnyttja och döda en oskyldig och försvarslös människa i ett försök för att utveckla en medicin som eventuellt kan rädda en eller flera människor? De allra flesta är helt överens om att detta är moraliskt fel eftersom individer av arten människa har ett moraliskt värde och vi har ingen som helst rätt att använda en människa som en resurs utan en människas medgivande. Vi medger att vi inte har någon som helst rätt att använda en individ med ett moraliskt värde som en resurs.
Men, när vi medger att det är moraliskt fel att utsätta djur för onödigt lidande, inklusive djurplågeri, så medger vi att djuren har ett moraliskt värde. Att de har ett moraliskt värde innebär att vi inte har någon som helst rätt att utnyttja och behandla dessa individer som en resurs, trots att detta kan rädda andra individers liv. Vi kan inte både säga att djur har ett moraliskt värde, vilket vi gör när vi vidkänner att djurplågeri är etiskt fel, och att de inte har ett moraliskt värde, vilket vi hävdar när vi säger att det är etiskt rätt med djurförsök.
Den enda anledningen till att människor rättfärdigar djurförsök är speciecism, diskriminering av individer baserat på kriteriet att de är av en annan art. Det är ingen etisk skillnad mellan rasism, sexism, hetrosexism, klassisism, speciecism, och all annan sorts diskriminering. Genom historien så har vi hört personer som hävdar att personer med vit hudfärg har rätt att diskriminera individer med svart hudfärg baserat på ett fullständigt irrelevant kriterium– och förhoppningsvis fördömer vi detta! Hetrosexism hävdar att vi har rätt att diskriminera individer baserat på ett fullständigt irrelevant kriterium – och förhoppningsvis fördömer vi detta! Speciecism hävdar att vi har rätt att diskriminera individer baserat på det fullständigt irrelevanta kriteriet ’art’. Men majoriteten av människorna i denna värld deltar tragiskt nog fortfarande i denna diskriminering. Fler och fler inser dock att denna diskriminering är etiskt förkastlig, precis som rasism, sexism, hetrosexism och all annan diskriminering, och blir veganer.
Till sist, att bli vegan är det enda sättet att agera efter vår moraliska intuition – att djur har ett moraliskt värde. Det är det enda sättet att sluta delta i våldet och den brutala diskrimineringen mot oskyldiga och försvarslösa individer för en bagetellartad gastronomisk njutning, estetisk preferens, etc. Jag rekommenderar denna artikel och video från en debatt mellan Rutgers-professor i juridik Gary Francione och professor Dario Ringach om djurförsök: http://bloganders.blogspot.no/2013/06/vivisection-debate-animals-in.html
Jag rekommenderar sidan https://www.facebook.com/DjurensRattigheterAvskaffaDjurslaveriet för mer läsning om djurens rättigheter och vår moraliska skyldighet gentemot djuren att vara veganer.
 
 
 
 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar