söndag 16 juni 2013

Veganskt svar på: Är det fel att äta ägg från 'frigående höns' som inte blir dödade?

När det gäller att konsumera ägg.

Först har vi problemet med avel och all djuruppfödning:
”  Alla djur har ett moraliskt värde, en rätt att bli behandlade som individer och inte som egendom eller resurs, en rätt att inte bli använda och att inte bli utnyttjade, en rätt att få leva hela sitt syfte och inte få sitt liv fråntagna från sig. Alla djur har en rätt att leva i frihet och inte bli kontrollerade av någon, att inte vara instängda, och inte vara tvungen att leva på någon annans premisser, att inte vara någon annans slav - oavsett hur bra han/hon behandlas.

Men när vi avlar fram djur till tamdjur och sedan håller dem fångna under våra begränsningar, och de blir helt beroende av oss och vår kontroll, så tar vi denna rätt ifrån dem. De blir beroende av oss, deras liv blir helt och hållet styrt av oss, och de får inte leva i sann frihet och får till stor grad inte bestämma över sina liv. Det sker en kompromiss med deras rätt som individer, med deras frihet och med deras eget självbestämmande. Oavsett hur goda liv vi ger dem, så är det inte rätt att föda upp en individ till ett liv där vi kontrollerar dem. Om man gjorde så med människor, skulle man med rätta erkänna att det är slaveri. Det är ingen skillnad med andra djur”

Jag utvecklar mina tankar här: http://bloganders.blogspot.se/2013/05/vegansk-syn-pa-aveluppfodning-av.html

Sen har vi problemet att vi genom att äta äggen från en höna förevigar synen på djur som en resurs för att fylla våra behov. Att vår gärning att äta ett ägg förevigar idén att djur är saker och människans resurser. De förstärker det sociala beteendet att konsumera djurprodukter och efterfrågan efter djurprodukter även om det i vissa fall inte direkt orsakar detta (det orsakar det alltid indirekt): http://www.abolitionistapproach.com/road-kill-abandoned-eggs-and-dumpster-diving/

Att ägg skulle vara nyttigt för människans konsumtion är en hälsomyt: http://drmcdougall.com/misc/2005nl/march/050300pueastereggs.htm

För utförligare resonemang:
se #18 här: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/arguments-for-veganism-and-counter.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar