lördag 16 februari 2013

Veganska katter, vegansk kattmat? Adoptera djur, köp inte djur. Det finns miljontals djur som blir dödade på "animal shelters" i världen - inklusive Sverige, Norge, Irland och många andra länder.

Här är mina tankar om uppfödning av djur:
http://bloganders.blogspot.no/2013/05/vegansk-syn-pa-aveluppfodning-av.html

Några av mina tankar: ”  Alla djur har ett moraliskt värde, en rätt att bli behandlade som individer och inte som egendom eller resurs, en rätt att inte bli använda och att inte bli utnyttjade, en rätt att få leva hela sitt syfte och inte få sitt liv fråntagna från sig. Alla djur har en rätt att leva i frihet och inte bli kontrollerade av någon, att inte vara instängda, och inte vara tvungen att leva på någon annans
premisser, att inte vara någon annans slav - oavsett hur bra han/hon behandlas.

Men när vi avlar fram djur till tamdjur och sedan håller dem fångna under våra begränsningar, och de blir helt beroende av oss och vår kontroll, så tar vi denna rätt ifrån dem. De blir beroende av oss, deras liv blir helt och hållet styrt av oss, och de får inte leva i sann frihet och får till stor grad inte bestämma över sina liv. Det sker en kompromiss med deras rätt som individer, med deras frihet och med deras eget självbestämmande. Oavsett hur goda liv vi ger dem, så är det inte rätt att föda upp en individ till ett liv där vi kontrollerar dem. Om man gjorde så med människor, skullle man med rätta erkänna att det är slaveri. Det är ingen skillnad med djur.”

Det  finns många katter som mår jättebra på en vegansk diet med syntetiskt taurin (som finns i all kommersiell kattmat, även den som innehåller döda djur), se bl.a. en artikel av en vegansk vetrinär länkad här:
http://bloganders.blogspot.no/2013/05/vegan-cats-and-vegan-cat-food.html

Om man köper kattmat i affären däremot, innehåller den dels väldigt mycket ohälsosamma komponenter, och dels så betalar man för att förslava, skada och döda djur som mår oerhört dåligt hela livet.
Vi vet att det är etiskt oriktigt att döda djur. Så hur kan vi rättfärdiga att döda djur för att ge mat till ett annat djur, om detta djur kan leva och må bra på en vegansk diet med syntetiskt taurin och alla näringsämnen som behövs?? Jag vet att inte alla katter kan detta, och man måste regelbundet övervaka kattens hälsa hos en veterinär så att man inte orsakar några hälsoproblem, men om en katt mår bra så… Om en katt inte mår bra, så ska man så klart inte äventyra kattens hälsa. Det är fel.
----
Jag skrev så här i en annan grupp idag:
Vi är inga rovdjur och ska inte döda andra djur genom att ge de d
jur som vi tar hand om animalisk kattmat om det är möjligt för oss att föda dem vegansk kattmat.

Först och främst: Adoptera djur, köp inte djur. Det finns miljontals djur som blir dödade på "animal shelters" i världen - inklusive Sverige, Norge, Irland och många andra länder. Om någon räddar de så blir de inte dödade (många djur blir också dödade när de står i kö till "animal shelter"). [Problem med uppfödning: http://www.abolitionistapproach.com/animal-rights-and-domesticated-nonhumans/ ]

Om man har adopterat en katt är man också ansvarig för att reducera antalet djur som han/hon skadar eller dödar.
Man kan fortfarande låta katten vara ute och ha honom/henne under översyn.

Tycker detta är bra resonemang:
"The notion that a cat has a "right" to kill other animals because that is what is "natural" is troubling to me. That is like saying that a dog has a "right" to reproduce because male dogs have a "natural" instinct to copulate with females. Although cats might like to hunt and dogs might like to have sex, that does not mean that the issues are resolved. Given that cats can get killed by cars or get FIV after contact with another cat or encounter other hazards, it seems that, on balance, keeping the cat indoors is certainly a defensible position. As I said, domestication presents difficult moral puzzles that cannot be solved easily or in a satisfactory way. And I think we have an obligation to reduce the feral population and the best way to do that is through TNR, which is more effective (and more moral) than poisoning cats, which is both immoral and ineffective in reducing colonies."

"I quite agree that keeping cats indoors for safety reasons is a good idea, apart from the concern about the cat killing other animals."

"We have plenty of friends who don't live in cities and who have lost cats. But I disagree completely that this matter is solved by saying "it should be the cat's choice." On that logic, animals would be free to do a great many things that are harmful to themselves and other animals. As for children, we *do* supervise them until they reach a point where they become capable of safe, autonomous action. If you have your cat wandering in your fenced yard and you supervise her/him so that s/he does not harm other animals, then that would be fine. But to analogize letting a cat wander and kill because that is the cat's "natural" right is not analogous to having a child supervised outdoors."

"One of the reasons that I oppose domestication as inherently problematic (as opposed to contingently problematic) is that domestication necessitates domination in the sense of imposing human standards on animals. So let's be clear about that. You impose on your cat(s) whether you think you do or not. It certainly seems to me that keeping cats indoors for their safety or the safety of others, or having the cat outdoors in your yard or in a situation where the cat is supervised to prevent harm to him/herself or others is a perfectly sound position."

"The issue is not whether humans kill animals more than animals kill other animals. The issue is whether we, as human companions of domesticated animals, have some obligation with respect to: (1) the safety of those animals; and (2) trying to reduce the number of animals our nonhuman companions kill."
Citat: https://www.facebook.com/abolitionistapproach?ref=ts&fref=ts


Lite som jag funnit om vegansk kattmat i en Facebook-grupp:
“Sarah, my cats are doing very well on their AMI vegan cat food. They eat it ravenously and even prefer it over the reputable and healthy non-vegan brand I had them on before. At first, I
was just as skeptical as the others commenting above, but trust me, I did my research. This particular thread helped a lot, I think you might find it interesting. Read as many of the posts as you can! http://m.topix.com/forum/pets/cats/TG2QFA6I3E3STRAUJ

Jag skrev:
I recommend this podcast about cats and vegan food:
http://www.abolitionistapproach.com/follow-up-to-pets-commentary-non-vegan-cats/#.UQ0-fWf-gWQ
Many cats can live healthy lives on vegan food.
If we have the possibility to keep a cat healthy on a vegan diet, then we should. We shouldn't let the cat suffer, but we must put our best effort to try it.
Many persons have cats who could be healthy on a vegan diet, and then it is not morally justifiable to feed such a cat animal products.


-.------------

Lite andra tankar:
" Men att hindra djur från att jaga vet jag inte om vi människor ska. "
Vi ger ju en massa andra begränsningar till de djur som vi tar hand om. T.ex. sterilisering för att undvika alla problem det innebär med att katter förökar sig.
Är inte möss och fåglars liv och rätt att leva viktigare än en katts jaktinstinkt?
Om en katt försökte angripa och döda en människa, skulle vi då försöka rädda människan?
Om vi ser en katt jaga en mus, ska vi då inte försöka rädda musen?
Annars behandlar vi arten 'människa' på ett etiskt annorlunda sätt än hur vi behandlar arten 'mus'.

Är det bra att andra djur dödar varandra, eller är det något som vi hoppas de ska evolveras ifrån att göra?

Jag vet att inte vegansk kattmat är möjligt för alla katter, men att vi ska göra vårt allra bästa och försöka att ge katter som vi tar hand om en vegansk diet. Det finns väldigt många katter som är hälsosamma på en vegansk diet.

Är det problem att ge katter med njursvikt vegansk kattmat? Vad är det i specialkosten som hon behöver, eller i annan kost som hon måste undvika?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar