tisdag 19 februari 2013

Det är ingen skillnad på kineser som äter hundar och katter och svenskar som äter kor och gris.

Eva,
Det är ingen skillnad på kineser som äter hundar och katter och svenskar som äter kor och gris.
Kineser som äter hundar är inte barbarer, lika lite som svenskar som äter kor är barbarer. De är bara väldigt bortkopplade när det gäller djurens rättigheter. De kan vara väldigt godhjärtade, men uppfostran har bortkopplat dem till sanningen om djur.
Ja, det är en fruktansvärd handling att mörda en annan individ - oavsett art - men individerna som gör det kan vara väldigt godhjärtade och inte mena något ont.

Här är ett exempel på djur som behandlas som objekt/egendom - och om vi bryr oss om hundar och/eller andra djur så måste vi motarbeta följande:
En ko som har blivit behandlad väl under sitt liv lever cirka 20 till 30 år.
Kor i Sverige blir dock dödade när de är 5 år - många av den enda anledningen att de inte kan producera mer mjölk till bonden.
Om vi menar att det är etiskt fel att orsaka onödigt lidande och död till den hund som vi tar hand om och att vi älskar djur; ska vi också vara konsistenta och tillämpa denna princip på alla djur. Det är inte etiskt rätt att döda en människa och det är inte heller etiskt rätt att döda ett annat djur. Bara för att det är en annan "art", så blir det inte etiskt rätt. En video om hur kor blir behandlade: http://www.youtube.com/watch?v=Rg3Yfdbs24I&feature=player_embedded

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar