söndag 3 februari 2013

Varför djurförsök är en konsekvens av ätandet av djurprodukter

Det tragiska och ironiska är att djuren får lida dubbelt:
1. För att personer behandlar de som om de vore utan moraliskt värde och låter de lida och bli dödade (det ultimata förtrycket) endast för att gillar smaken av en dödad ko eller gris. Trots att de är lika värdefulla som Astra-hundarna och har exakt samma rätt att leva. Detta sker trots att människan är godhjärtat eftersom allt för få berättar för henne om djurens moraliska värde och vad hennes mat- och klädesval orsakar.

2.Oetiska djurförsök för att bota de sjukdomar som uppkommer av att människor äter djurprodukter. Forskningen bakom denna film visar hur konsumption av djurprodukter orsakar sjukdomar (cancer, hjärt och kärl-sjukdomar, diabetes, etcetera), och hur en plantbaserad-kost botar sjukdomar:
http://www.adelicatebalance.com.au/ [den finns gratis på denna hemsida för att se online]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar