lördag 2 februari 2013

Astra-hundarna och hur man genom att vara icke-vegan dessvärre bidrar till det som sker med dem och andra djur

Tänk vilken möjlighet de skulle ha om de ville att koppla samman deras kampanj med veganism.
Och om de skulle skriva t.ex.: "Dessa hundar som blir transporterade för djurförsök är lika mycket värda som de miljontals djur i Sverige varje år blir transporterade till slakt.
Tack för din kärlek och ditt visade agerande för dessa djur. Snälla, kom ihåg att korna och grisarna i Sverige känner lika mycket -- och snälla var inte en del av att de transporteras till slakt. Snälla, kom ihåg att alla djur har ett moraliskt värde och att djurtransporterna som orsakas varje dag av gemene man/kvinnas mat- och klädesval.
Det ända sättet som du kan stoppa plågsamma djurförsök och slakt av dessa och andra djur är att MINSKA på efterfrågan och att inspirera personer att bli veganer - i.e. att behandla djur enligt att de har ett moraliska värde och inte plåga och döda dem. Så länge som det finns en efterfrågan efter djurprodukter så kommer djurförtrycket att förgå."

Jag tycker det är så tragiskt att de icke-veganer som stödjer kampanjen inte förstår (jag tror de är väldigt godhjärtade, men de har inte förstått; ingen har upplyst dem) att det är deras dagliga matval, klädesval, etcetera - som just gör att djur behandlas som objekt och inte som individer; och som gör att det är lagligt att utföra djurförsök på djur. Så länge som det finns en stor efterfrågan på djurprodukter så behandlar djur som objekt och kommer aldrig att kunna bli skyddade av lagen (eftersom de betraktas som "egendom" och inte som individer).

Gary Francione skrev denna artikel i en stor amerikansk tidsskrift, som visade just en koppling mellan det som i princip alla ser som etiskt fel - att orsaka djur lidande och död för nöje - och hur gemene man/kvinna gör det dagligen när han/hon äter djurprodukter.

Så här skrev jag om kampanjen för hunden Thor, som skulle bli avlivad för att försöka väcka upp människors medvetande för vilka djuren är och få de att agera efter deras moraliska övertygelse -i.e. att det fel att i onödan orsaka djur lidande och död:
"Detta är så tragiskt, så oerhört sorgligt!!!!!!!!! En så fin hund, en så fin individ!
Det är en tragisk konsekvens att djurs ses som objekt - -- och att samhället anser sig ha rätt att ta deras liv om de gör något som inte samhället gillar.
Men det behöver inte vara så här-- vi kan ändra djurs ställning i samhället från att ses som objekt till att se djur som individer.
Men då måste vi också sluta att behandla djur som objekt genom våra val.
Åtminstone 3 miljoner hundar avlivas varje år i USA, tiotusentals hundar i Irland, och listan kan göra längre. Mer än 56 miljarder landlevande djur blir varje år onödigt dödade - för att någon ser de som objekt istället för att se dem som individer. Det är ingen skillnad på hunden Thor jämfört med kon Eskil som blir borttagen från sin mor (en av tusentals "mjölkkor" som görs gravid mot sin vilja av en maskin varje år för att Arla ska kunna sälja mjölk) vid en dags ålder och sedan oskyldigt dödad - utan att ha skadad någon annan individ - endast 6 månader gammal. Om man vill att detta dödande av oskyldiga individer ska stoppa, så kan man sluta vara en del av det (jag förstår att INGEN som läser detta vill att djur i onödan ska få lida eller dö) genom att sluta äta/bära djurprodukter. [Rekommenderar denna film: http://www.earthlings.com/ ]

Hoppas att Thor blir räddad och alla "våra" djur, som delar denna jord tillsammans med oss, blir räddade!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar