torsdag 8 augusti 2013

Ät som om du bryr dig: En granskning av moralen i att äta djur


Ät som om du bryr dig: En granskning av moralen i att äta djur

Denna bok sätter rättframt frågan om att äta djur i fokus.

Vi hävdar alla att vi bryr oss om djur och vi anser att de åtminstone har ett visst moraliskt värde.  Vi är alla överens om att det är fel att utsätta djur för ”onödigt” lidande och död – och oavsett om vi är oense om vad för slags användande av djur som är nödvändigt – så är vi alla ense om att det inte kan rättfärdigas att utsätta djur för lidande och död för mänsklig njutning, nöje eller bekvämlighet. Vi fördömer Michael Vick för hundhetsning just eftersom att vi verkligen tror att oavsett vilken njutning som Vick fick från denna aktivitet, så kan det omöjligen rättfärdiga vad han gjorde.

 

Så hur kan vi rättfärdiga faktumet att vi dödar flera miljarder landlevande djur och fiskar för föda varje år? Oavsett hur ”humant” som vi behandlar och dödar dessa djur, så är det lidande som dessa djur går igenom helt chockerande. Ändå så finns det ingen som vidhåller att animaliska livsmedel är nödvändiga för ett optimalt hälsosamt liv. Faktiskt så visar alltmer empiriska belägg att animaliska livsmedel är dåliga för människans hälsa. Men oavsett hur du värderar beläggen, så finns det inget verkligt tvivel om att vi kan äta en vegansk diet och ha en utmärkt hälsa. Det finns också en stor samstämmighet att det djurbaserade lantbruket är en ekologisk katastrof. Det djurbaserade lantbruket är ansvarigt för vattenföreoreningar, luftföroreningar, avskogning, jorderosion, ett ineffektivt användande av plantprotein och vatten, och alla andra sorters miljömässiga skador.

 

Det bästa försvaret som vi har för denna ofattbara mängd av lidande och död som vi utsätter djuren för är att de smakar gott. Vi njuter av smaken av animaliska livsmedel. Men hur skiljer sig detta från Michael Vick som hävdade att hans hundhetsningsverksamhet var berättigad för att han njöt av att se hundar slåss? Vick tyckte om att sitta runt en arena och se på när djur slåss. Vi tycker om att sitta omkring en sommargrill och grilla likdelar från djur som levde liv och hade en död som är lika illa, om inte värre, än Vick’s hundar. Vad är skillnaden mellan Michael Vick och de av oss som konsumerar animaliska livsmedel?

Denna bok visar att det inte är någon skillnad, åtminstone inte någon skillnad som spelar någon roll moraliskt sätt.

 

Francione and Charlton argumentar att om du anser att djur betyder något moraliskt sätt – om du förkastar idén att djur endast är saker – så kräver dina egna övertygelser dig att sluta konsumera animaliska livsmedel. Det är inget ”extremt” med en vegansk diet; det som är extremt är inkonsekvensen mellan det som vi säger oss tro på och hur vi faktiskt behandlar djur.


Många av oss känner oss illa till mods när vi tänker på djuren som hamnar på våra tallrikar. Vi kanske har tänkt över att sluta konsumera djurprodukter, men det finns många ursäkter som har hållit oss ifrån att göra det. Författarna utforskar de 30+ ursäkter som de har hört som långtidsveganer och tar itu med var och en av dessa, och visar varför dessa ursäkter inte håller. Fullspäckad med tydligt, sunt förnuftstänkande om djuretik, utan jargong eller komplicerad teori, så kommer denna bok att förändra sättet som du tänker över det som du äter.

 


Här finns några frågor till dig:

 

 • Har du någonsin älskat ett djur?¨
 • Har du någonsin haft ett husdjur som var en del av din familj?
 • Anser du att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande och död?

 • Anser du att djur betyder något moraliskt sätt?
 • Bryr du dig om var din mat kommer ifrån?
 • Vet du om var dina djurprodukter kommer ifrån?
 • Köper du burfria ägg? Frigående kött?
 • Har du någonsin övervägt att bli vegetarian?
 • Är du redan en vegetarian utav etiska skäl?
 • Har du någonsin övervägt att bli vegan?
 • Strävar du efter att bli vegan, men du tror inte att du någonsin skulle kunna äta en vegansk diet?
 • Är du redan vegan och skulle uppskatta att lära dig några mer effektiva sätt att kommunicera med de som försvarar ätandet av djur?

 
Om du svarade “Ja” på någon av dessa frågor, så är denna bok skriven för dig.
Tveka inte – läs den nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar