fredag 12 april 2013

Kopplingen mellan människans slaveri och förtryck av djur, och krigen och orättvisorna i världen

När det gäller det du skriver om krig och fattigdom:
Om du studerar ovanstående länkar och föreläsningar - så får du se många exempel på hur krig är skapade av människans domesticering av djur:

Visste du t.ex. detta::
"The Sanskrit word for war, gavisti, literally means a desire for more cows. This comes from the pastoral period of the Vedic society, during which cattle were a main source and symbol of wealth. During this time, many inter-clan wars were fought over getting and keeping cattle, and the warrior class of the society, known as Kshatriyas, were largely responsible for stealing cattle from other clans, and protecting their own clan's cattle. "

Vi sår död och lidande, och vi skördar död och lidande.
Kopplingen mellan vår behandling av djur och alla krig i världen är också väldigt tydligt i boken World Peace Diet.

Också tydligt i ovanstående föreläsning av Dr. Richard Oppenlander, om hur människan hugger ner regnskogar, driver ut ursprungsbefolkningar endast för att föda upp djur på de marker som de skövlar och förstör.

Jag är en stark förespråkare för icke-våld i våra relationer till alla djur - människor likväl som alla andra djur.

Sen har vi människans krig med över 57 miljarder landlevande djur varje år och över 1000 miljarder vattenlevande djur varje år. Vi sår lidande och död i andra individer och får också skörda det.
Människan tar syftet från djuren. Vi förlorar vårt eget syfte. Vi blir materialistiska, blir fokuserade på våra ägodelar, och krigar för att ta andras ägodelar. Som de första krigen som jag beskrev i citatet ovan.

Vi förtrycker individer av en annan art, tappar respekten för mycket liv, och börjar även förtrycka individer av annan hudfärg, etcetera.
Det finns oerhört mycket av säga, men för att du ska lära dig mer om kopplingen måste du vara villig att lära dig och studera mer... Som sagt, World Peace Diet -- en fantastisk bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar