söndag 21 april 2013

Djuren, de äldre i samhället, osv. Alla är viktiga, och vi ska visa kärlek och empati till alla.

Mitt svar till en person som kommenterade ett inlägg på Djurens rätt.
Ja, det är självklart viktigt med de äldre i vårt samhälle. Men det finns ingen motsättning. Alla orättvisor, allt våld, all brist på kärlek och empati är sammankopplat.
Varför bryr sig inte barn om sina föräldrar och tar hand om dem och går ut på promenader med dem?

Varför saknar människor empati och kärlek för de flesta djuren - t.ex. grisarna och korna som ville leva, men istället blev dödade för att bli "kött" (t.ex. mjölkkor som blir dödade när de är 5 år gamla -p.g.a mjölkdrickandet i samhället)?
Om vi ville skulle vi kunna utveckla ett samhälle där varje familj odlade sin egen mat och var helt självförsörjande året om (t.ex. denna familj i Kalifornien odlar nästan 3000 kilo mat på 300m^2 per år: http://bloganders.blogspot.no/2013/03/urban-homestead-being-self-sufficient.html). Ett samhälle där man tog hand om sin familj och sina vänner. Man kunde vara med sin familj och vänner hela dagarna, driva med odlingarna i ens trädgård istället för att gå till ett jobb varje dag..

Vad har hänt med vårt samhälles empati och kärlek för många andra individer?
Vi växte upp, vi blev bombarderade av vår kultur – med dess starka inflytande av politik, media och utbildning och framförallt av våra föräldrar – som själva blivit starkt formade och påverkade av dessa under sin uppväxt. Och vi fick dagligen lära oss vid våra måltider att exkludera djur, dagligen så predikade de döda djur och djurprodukter som var placerade på vårt bord, att djuren är resurser, de är mindre värda och ska inte bli behandlade som individer. Dagligen fick vi lära oss att exkludera djur från vår empati, kärlek och medlidande. Dagligen fick vi lära oss att inte bry oss. Vårt inre jag blev skadat, och vi förlorade vår inre intelligens, vi förlorade en stor del av vår empati till andra individer, vi förlorade mycket av vår förmåga att bry oss, och vi förlorade sann frid och sann vårt sanna syfte.
Genom de val som vi har gjort har vi tappat mycket av vår empati och kärlek, så att vi kan äta djurprodukter (kött, mjölk, ägg,osv) och förstå att ett djur blivit dödat p.g.a. valet vi gjorde, men ända fortsätta med detta destruktiva betéende [skriver mer här: http://bloganders.blogspot.no/2013/04/vi-forlorar-var-karlek-och-empati-till.htm]. Vi kan vända denna destruktriva utveckling. Vi kan bli veganer och väcka upp vår kärlek och empati för alla individer.

 Läs mer om mina tankar här: http://bloganders.blogspot.no/2013/03/kott-mjolk-agg-och-att-ata-djur-skadar.html
Jag rekommenderar boken World Peace Diet av Will Tuttle (www.worldpeacediet.org). En fantastisk bok som även finns på Spotify som ljudbok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar