torsdag 18 april 2013

Vi förlorar vår kärlek och empati till djur när vi äter döda djur, och vi äter djur p.g.a. indoktrinering sedan vår barndom

Hur kan någon vilja arbeta på slakthus? Vill man det egentligen, eller är det ett val som man tvingas in i det när man inte har några andra möjligheter att försörja sig? Eller har man blivit så doktrinerad av vår kultur att man inte förstår att det är etiskt fel?

Och när man arbetar där, hur oerhört det skadar en själsligen/andligen. För vi vet att djur inte vill bli dödade, och det finns oräkneliga berättelser om kor och andra djur, som gör kraftigt motstånd när de är på ”death row” och ska bli dödade – trots att de inte har gjort något brott [jag är f.ö. emot allt dödsstraff och annat våld mot människor och andra djur]. Så för att en person ska ha möjlighet att ”göra sitt jobb”, det jobb han är tvingad av att utföra för att behålla sin anställning, måste han/hon säga ”jag bryr mig inte”. Han/hon måste stänga av sin empati, kärlek och medlidande. Och när vi gör det förstör vi oss själva. För varje gång vi stänger av vår empati, kärlek och medlidande, så förlorar vi en del av vårt inre jag, och vi blir en mer känslokall och mindre empatisk människa. Vi förlorar en del av vår förmåga att förstå och känna, vi förlorar vår inre intelligens.
En gång i tiden så var vi alla små barn.  Vi gladde oss av naturen, vi var spontant nyfikna och fulla av frågor.  Och om vi var nära en kyckling eller annat djur, så ville vi klappa dessa, och aldrig, aldrig skulle vi få för oss att ta fram en kniv eller pistol och ta deras liv och syfte ifrån dessa djur; aldrig, nej aldrig, skulle vi vilja ta ett djur och separera honom/henne från sin familj.  Vi hade en förmåga att se och respektera djuren, deras liv och syften. Vi blev matade djurprodukter utan att förstå att det var djur som vi åt.

Men vi växte upp, vi blev bombarderade av vår kultur – med dess starka inflytande av politik, media och utbildning och framförallt av våra föräldrar – som själva blivit starkt formade och påverkade av dessa under sin uppväxt. Och vi fick dagligen lära oss vid våra måltider att exkludera djur, dagligen så predikade de döda djur och djurprodukter som var placerade på vårt bord, att djuren är resurser, de är mindre värda och ska inte bli behandlade som individer. Dagligen fick vi lära oss att exkludera djur från vår empati, kärlek och medlidande. Dagligen fick vi lära oss att inte bry oss. Vårt inre jag blev skadat, och vi förlorade vår inre intelligens, vi förlorade en stor del av vår empati till andra individer, vi förlorade mycket av vår förmåga att bry oss, och vi förlorade sann frid och sann vårt sanna syfte.
Genom de val som vi har gjort har vi tappat mycket av vår empati och kärlek, så att vi kan äta djurprodukter och förstå att ett djur blivit dödat p.g.a. valet vi gjorde, men ända fortsätta med detta destruktiva betéende.

Det fantastiska är att det finns hopp. Det behöver inte vara så här. Vi kan sluta att vara en del av att skada, förtrycka och döda andra individer. Vi kan säga: ’Ja, jag bryr mig’. Vi kan vända den onda cirkeln. Vi kan få tillbaka vårt sanna syfte, vår sanna frid, frihet och liv, väcka upp vår empati och kärlek för alla individer genom ett enkelt val – genom att vi blir veganer. Vi kan vara en del av en allt större växande rörelser med människor som funnit sina syften igen när de slutade ta livet och syftet av underbara, dyrbara grisar, kor, kycklingar, hästar, fiskar, insekter och andra individer.
Vi kan starta denna förändring för oss och för andra. Vi kan sluta göra val som skadar slakthus-arbetarna, som dagligen måste döda hundratals individer, en stor tragedi både för deras egen kärlek, empati och andliga hälsa, samt för alla djuren. Vi kan sluta betala slakthusarbetare att skada sig själva och att skada och döda djuren för oss. Vi kan sluta att göra val som skadar oss och skadar mer än 57 miljarder landlevande djur i världen (endast för mat) och som skadar mer än 1000 miljarder vattenlevande djur i världen. Vi kan bli veganer och inspirera andra att bli veganer [1], och sluta vara en del av att utsätta andra individer för våld och förtyck.

Några resurser som kommer att hjälpa dig:
Den fantastiska boken World Peace Diet av Will Tuttle (www.worldpeacediet.org ) , finns på Spotify
Växa andligt och göra det till en vana att dagligen skänka våra tankar/ord/böner, kärlek och empati till djuren: http://www.worldpeacediet.com/
En fin sida med fina budskap om att avskaffa djurslaveriet: https://www.facebook.com/abolitionistapproach
En nyttig vegansk diet: http://www.drmcdougall.com/
Mer om hälsa: http://www.adelicatebalance.com.au/
Not 1: http://bloganders.blogspot.no/2013/04/definition-av-vegandjurens-ratt-att.html

Frid, fred och kärlek, Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar