torsdag 11 april 2013

Svar på motargument till att bli vegan? Inte döda växter? Är växter medvetna?

När det gäller växter, så rekommenderar jag denna artikel: www.abolitionistapproach.com/a-frequently-asked-question-what-about-plants/


Och om du nu tror att växter är medvetande så är du fortfarande skyldig att bli vegan, eftersom att detta minimerar lidande både för mest antal djur och mest antal växter (eftersom att det djur med det tragiska det att bli någons "mat" äter väldigt mycket växter).


Men som sagt om du nu hävdar att plantor är medvetna individer, så skadar du mycket färre medvetna individer genom att äta en plantbaserad diet.
Om du dödar en oskyldig ko - som f.ö. har förstått sitt syfte här i världen och endast äter växter [förutom när människan tvingar på henne en diet av animalier för att de vill att hon ska producera mer mjölk]- så dödar du både en ko + mer än 10 gånger så mycket plantor, jämfört med om du skulle ha ätit en plantbaserad diet.
---

Djuranvändningen av de djur som människan föder upp (endast för ”smak” eller ”kläder eller andra produkter) leder till oerhörd global uppvärming (forskning visar att det är över 51 procent av den totala påverkan (FN:s rapport säger 14 % men de har inte räknat med alla faktorer)). Vid 2030 kan endast den påverkan djurindustrin har ha värmt upp jorden 2 grader mer än det var under förra århundradet, vilket forskning har visat kommer ge ännu mycket mer katastrofal effekt än det ger idag i form av torka, översvämmningar, etc, med oerhört många människor (och andra djur) som får lida och dör som effekt.

Regnskogar och andra skogar huggs ner för att kor ska få stora betesmarker, och på det viset ökar växthusgaser.. Det krävs minst 2 hektar för en ko (ibland upp till 15 – 20 hektar) för en ko som matas med gräs. 3-4 ton metan-gas och koldioxid (genom enterisk fermentatition och andning), åtminstone 120 000 liter vatten för en ko (endast för att dricka), det kan vara upp till 4 miljoner till 8 miljoner liter vatten totalt (allt vatten som krävs totalt för att irrigera landet, vilket krävs på många ställen i världen).
På en hektar kan man istället odla 9000 - 22500 kg mat på. Denna mat räcker till flera personer och man kan även sända en del till svältande barn. Människor i Etiopien svälter, medan de föder upp omkring 60 miljoner landlevande djur för lokal och global konsumption (som äter mångdubbelt så mycket mat som människor och tar den mat som kan föda svältande människor) - om de blev plantbaserade så skulle svälten utrotas i Etiopien. http://www.youtube.com/watch?v=Fws0f9s4Bas&feature=em-uploademail

6 miljoner barn dör i svält varje år: Läs mer här: http://comfortablyunaware.com/blog/the-world-hunger-food-choice-connection-a-summary/ Hundratals miljoner är undernärda. De djur som människor tragiskt nog äter (inklusive "mjölkkor") tar maten dessa människor behöver. De cirka 60 miljarder landlevande djur som dödas per år (p.g.a ägg, mjölk och kött-industrin och allt annat utnyttjande av djur) äter mat som skulle kunna föda 9 miljarder människor.
Och för djurens rättigheter att leva i frihet, precis som vi människor har denna rätt. Om vi inte vill bli jagade och dödade så ska vi inte heller döda andra: http://bloganders.blogspot.no/2013/03/vi-ska-behandla-andra-som-vi-sjalva.html

----

Annan intressant artikel om att plantor kommunicerar, men känner ingen subjektiv smärta och är inte medvetna (inget som kan påvisas via forskning i varje fall): http://news.yahoo.com/plants-think-110000318.html

------

Jag har inte hittat någon forskning som påvisar att växter är medvetna och upplever subjektiv smärta. Evolutionärt så har alla individer som är medvetna, utvecklat en förmåga att fly undan smärta och fly undan döden - t.ex. fiskar, däggdjur och andra djur.
Jag tror inte du tror det heller att växter är medvetna och upplever smärta. Tror inte du försöker stoppa någon som klipper gräsmattan, t.ex. Tror däremot du skulle rycka in om du såg någon misshandla en hund eller barn.
Men om du nu tror att plantor är medvetna och upplever smärta, så kan du minimera växters lidande genom att äta en plantbaserad diet baserad på mestadels potatis och en del frukter och grönsaker (bra hemsida med plantbaserad diet: http://www.drmcdougall.com/ ).
Då dödar du mycket färre växter än om du t.ex. äter oskyldiga kor, som äter mer än 10 gånger så mycket växter än vad vi människor behöver.

"Would you say, then, that plants “think”?
No I wouldn’t, but maybe that’s where I’m still limited in my own thinking! To me thinking and information processing are two different constructs. I have to be careful here since this is really bordering on the philosophical, but I think purposeful thinking necessitates a highly developed brain and autonoetic, or at least noetic, consciousness. Plants exhibit elements of anoetic consciousness which doesn’t include, in my understanding, the ability to think. Just as a plant can’t suffer subjective pain in the absence of a brain, I also don’t think that it thinks."
Daniel Chamovitz, director of the Manna Center for Plant Biosciences at Tel Aviv University

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar