torsdag 13 december 2012

Det är oetiskt att utsätta en annan individ för lidande för smak eller nöje.

Ja, men en att säga att man kan orsaka en annan individ död och lidande eftersom denne tillhör en annan art; är moraliskt ekvivalent med att säga att man kan orsaka en annan individ död och lidande eftersom hon tillhör en annan ras; eller ett annat kön; eller en annan sexuell läggning.
Ett icke-mänskligt djur har samma förmåga att känna lidande som oss. De har samma vilja och rätt att leva som vi har.

Jag tycker om detta citatet: “Ethical veganism results in a profound revolution within the individual; a complete rejection of the paradigm of oppression and violence that she has been taught from childhood to accept as the natural order. It changes her life and the lives of those with whom she shares this vision of nonviolence. Ethical veganism is anything but passive; on the contrary, it is the active refusal to cooperate with injustice” ― Gary L. Francione

Därför tror jag att sann veganism - att tillämpa rättvisa till varje individ oavsett art, ras, religiös tillhörighet eller kön - leder till fred.
Vad tycker du om denna debatt?:
Professor Francione Debates Professor Tibor Machan: “Do Animals Have Rights?”
http://www.abolitionistapproach.com/video/#.UMoxcXfe8Wl

Jag gör inte skillnad på medvetande och kännande varelser och det svarar på din fråga om insekter.

"Minimera plågor ska vi, dvs samhället, göra. Det görs effektivast genom kontrollfunktioner och samarbete över gränser."
Det fungerar inte. Djurrätts-organisationer försöker att arbeta med politik men med det resulterar inte i mindre lidande och död för djuren.
Se detta debattinlägg: http://peranderssvard.blogspot.se/2008/03/djurfrtryck-utvas-i-djurskyddets-namn.html

Det enda sättet att avskaffa djurplågeri är att bli vegan och inspirera andra att bli desamma. I Storbritannien så äter en person i genomsnitt mer än 10000 djur under en livstid. Det är detsamma som att betala en person för att mörda 10000 individer (+ att dem får lida oerhört mycket under deras livstid). Att påstå att man är emot djurplågeri men samtidigt betala mataffärerna för kött och mjölk (korna blir våldtagna, får sina kalvar stulna och blir dödade vid cirka fem års ålder) som anlitar sig av slakt-industrin för att plåga och döda djur, går inte ihop.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar