fredag 28 december 2012

Människan är inget rovdjur, och ska inte använda rovdjurs exempel för att försvara sitt beteende

Det är aldrig smärtfritt att dö. Det är aldrig smärtfritt att bli dödad. Inte för individen, inte för dess familj.
Jag menar att det är lika oetiskt och moraliskt förkastligt att skjuta en människa i skogen som det är att skjuta ett rådjur i skogen. Det finns inga som helst bevis att människan är mer värd än andra djur,
eller att det är moraliskt korrekt för människan att döda andra djur.

Nej, det är inte etiskt att döda eller orsaka en annan individ smärta. Många förstår att det inte är etiskt när ett rovdjur våldtar ett annat vilddjur - och argumenterar inte för att människan ska ta efter detta betéende. Tråkigt nog använder ofta människan rovdjuren som försvar för sitt oetiska betéende att döda och äta andra arter.  Jag vet inte om det finns rovdjur som har förmåga att förstå att dem gör något moraliskt felaktigt. Människan har dock denna förmåga och således har vi ett så mycket större ansvar för våra handlingar.

Det är egoistiskt att korta ner någon annan individs liv och att orsaka individer och en familj lidande, bara för "smak", "tradition", "vana" eller "nöje", precis som människan gör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar