fredag 21 februari 2014

Ekologisk mjölk

Om Arlas reklam skulle vara saningsenlig så skulle det stå: "När du köper mig betalar du för att utsätta mig för onödigt lidande, en brutal och onödig död, och för att mina kalvar ska tas ifrån mig när dem endast är en vecka gamla."

Både kor som används för ekologisk mjölk och höns som används för ekologiska ägg utsätts för onödigt lidande och en fullständigt onödig död.

T.ex. tuppkycklingarna till värphöns dödas på löpande band och det finns många andra komponenter i båda industrierna som utsätter djuren för onödigt lidande och död. Varje dag dödas 15 000 tuppkycklingar på svenska kläckerier, genom att malas ner levande. Det är samma procedur för tuppkycklingarna till hönorna som används för burägg, "frigående" och ekologiska ägg.

Både värphönsen som används för ekologiska ägg och korna som används för ekologisk mjölk blir dödade när deras produktion dalar och dessa individer, som i vårt samhälle är ”ersättningsbara resurser”, blir ersatta av nya ”högproduktiva produktionsenheter”.

Oftast ersätts de av barnen till sina föräldrar. Föräldrarnas intima relation med sina barn respekteras inte och vid tidig ålder blir de separerade från varandra – en annan process som involverar mycket lidande och stress. Det finns några få gårdar som låter korna få vara med sina kalvar under flera månader (istället för några dagar/en vecka som är fallet på i princip alla gårdar), men i slutändan så blir hankalvarna separerade från sina mördrar för att möta det tragiska ödet att bli slaktade för kött.

Anser du att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande och en onödig död? Anser du att njutning, bekvämlighet eller tradition kan rättfärdiga att vi skadar djur trots att vi inte behöver det för vår överlevnad? Om du svarar ’Nej’ på dessa frågor och om du vill leva efter din övertygelse, så är det enda rationella som du kan göra att bli vegan. Som du ser ovan så är konsumtion av ’ekologiska livsmedel’ ingen lösning eftersom att dessa produkter fortfarande utsätter djur för onödigt lidande och en onödig död.

Det är helt onödigt eftersom att vi inte har något näringsbehov av animaliska livsmedel [1]. Och om man inte vill vara en del av att utnyttja och skada försvarslösa, förnimmande varelser, med ett intresse av att inte lida och att inte bli dödade, så slutar man att köpa kött, mjölk, ägg, läder, päls, dun och andra djurprodukter, och blir vegan.

Mer att läsa här om ”ekologisk mjölk” och hur kor behandlas: http://bloganders.blogspot.no/2013/06/fraga-fran-vegetarian-varfr-dricker.html

En annan om kor som även inkluderar en referens till kor som sörjer över sina kalvar: http://bloganders.blogspot.no/2014/01/markliga-ljud-visar-sig-vara-kor-som.html

Not 1: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/humans-can-live-and-thrive-on-healthy.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar