måndag 16 december 2013

Det är extremt att säga att vi bryr oss om djur, men att fortsätta att äta djur och animaliska livsmedel.


III: Slutsats

När du har läst så här långt så håller du antingen med oss om att du har en moralisk skyldighet att äta en vegansk diet; eller så är du inte överens med oss eftersom att du har dragit slutsatsen att du egentligen inte anser att djur betyder något moraliskt sett, eller eftersom att du anser att de betyder något moraliskt sett, men att du fortfarande inte kommer att ändra ditt beteende eftersom du är villig att leva med en allvarlig moralisk inkonsekvens.

            I alla fall så behöver vi inte dra några slutsatser åt dig.

            Men om du har bestämt dig för att du kommer att låta dina matvanor anpassas efter din moral och börja att äta en vegansk diet, så vill vi ge lite råd:
            I ett samhälle i vilket de flesta människor konsumerar animaliska livsmedel och i vilket man värdesätter konformitet, och i vilket ett avvikande beteende ofta avfärdas som ”extremt”.

            Låt inte det störa dig. Betänk:

            Det som är extremt är att äta ruttnande kött, mjölk som produceras för de unga av en annan art, och fåglars ickebefruktade ägg.

            Det som är extremt är att vi betraktar vissa djur som våra familjemedlemmar, medan vi på samma gång sticker gafflarna in i likdelarna av andra djur.

            Det som är extremt är att tänka att det är moraliskt acceptabelt att utsätta andra förnimmande varelser för lidande och död helt enkelt eftersom att vi njuter av smaken av djurprodukter.

            Det som är extremt är att vi säger att vi vidkänner att det inte är moraliskt rätt att utsätta djur för ”onödigt” lidande och död, och att vi sedan fortsätter med att dagligen delta i ett fullständigt onödigt utnyttjande av djur.

            Det som är extremt är att vi excoriate människor såsom Michael Vick, medan vi fortsätter att äta animaliska livsmede

            Det som är extremt är att vi låtsas omfamna fred medan vi gör våld, lidande, tortyr och död till en daglig del av våra liv.

            Det som är extremt är att vi säger oss bryr oss om djur och vi tror att de är medlemmar av den moraliska gemenskapen, men vi sponsrar, stödjer, uppmuntrar och förespråkar märkningssystem för ”lyckligt” kött/mejeriprodukter.

            Det som är extremt är att inte äta kött, men att fortsätta med att konsumera mejeriprodukter, när det absolut inte finns någon rationell skillnad mellan kött och mejeriprodukter (eller andra djurprodukter).  Både kött, mejeriprodukter och ägg involverar lika mycket lidande.

            Det som är extremt är att vi uppmuntrar en diet som orsakar sjukdomar och resulterar i ekologiska katastrofer.

Det som är extremt är att vi uppmuntrar våra barn att älska djur på samma gång som vi undervisar dem att man kan skada dem som man älskar. Det är sannerligen extremt och väldigt ledsamt.

            Det som är extremt är fantasin att vi någonsin kommer att finna vår moraliska kompass relaterat till djuren så länge som de är på våra tallrikar.

Det som är extremt är att vi säger att vi bryr oss om djur, men vi fortsätter att äta djur och animaliska livsmedel.

 

-Gary L. Francione och Anna Charlton, utdrag från Eat Like You Care

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar