tisdag 29 januari 2013

Hur kor blir behandlade i Sverige? Varför blir en frisk ko dödad vid 5 års ålder; och en 6 månader gammal kalv?

Jag förstår att alla på denna tråd älskar djur. Jag vet också av egen erfarenhet att trots att man älskar djur så kan man göra beslut och val som skadar djur.
Låt oss ta kor för exempel. En ko som har blivit behandlad väl under sitt liv lever cirka 20 till 30 år.
Så om kor blir behandlade bra i Sverige så varför blir de dödade när de är 5 år - många av den enda anledningen att de inte kan producera mer mjölk till bonden.
Är inte det som om vi skulle döda hunden som vi tar hand om när hon/han var endast några år gammal bara för att vi inte längre kunde t.ex. utnyttja henne och ta mjölken som hon ska ge till sina ungar.
Mjölkkor i Sverige blir dödade när dem inte kan producera mer mjölk; och mjölkkossornas hankalvar blir också dödade. Kon blir ofrivilligt impregnerad varje år och får sina kalvar stulna från henne, för att människan ska kunna få mer mjölk.

Så om man ska jämföra detta med att ta hand om en hund. Så vore det som att vi separerade valparna från dess mor när de var 1 dag gammal (vilket är väldigt vanligt i Sverige-t.o.m. mjölkorganisationerna erkänner detta) -- dödade att manliga valpar när de var några månader gamla; och aldrig lät honvalparna få se sin mamma igen.

Kon älskar sina kalvar och har rätt att vara med sina barn och inte år efter år få de stulna från henne. Tänk om man gjorde så med barn till människor - men bara för att barnen är av en annan art så är det ju absolut inte okej!

Kon behöver sitt kalcium (och att mjölka mer än det som kalven dricker, dränerar kon på kalcium som hon behöver och mjölkproduktionen går ner om ingen människa tar av hennes mjölk, utan bara kalven dricker som det alltid har varit innan människan för 10000-15000 år sen började med boskap). En ko har rätt till sin mjölk, lika mycket som en människa har rätt till sin mjölk.
P.g.a. behandlingen av kor i Sverige är det också en del kor som får juversjukdomar och blir dödade p.g.a. detta.

Precis som Petri poängterar så beror ju inte dödandet av kor i Sverige p.g.a. att hon har blivit behandlade väl hela sitt liv och sedan vid 20, 25 eller 30-års ålder lider och får en human dödsspruta. Det är snarare så att han/hon vid 6 månaders ålder (som hankalv) eller 5 års ålder (som en icke tillräckligt "effektiv" "mjölk"ko) blir transporterad i en lastbil, får känna skräck och lidande, och får vänta på sin död medan hon hör dödsångest och dödsskrik från alla andra kor i ett slakthus. För att lära oss mer om vad djuren går igenom kan vi se på denna film: http://www.earthlings.com/ och denna film: http://www.peaceablekingdomfilm.org/

Om vi menar att det är etiskt fel att orsaka onödigt lidande och död till den hund som vi tar hand om och att vi älskar djur; ska vi också vara konsistenta och tillämpa denna princip på alla djur. Det är inte etiskt rätt att döda en människa och det är inte heller etiskt rätt att döda ett annat djur. Bara för att det är en annan "art", så blir det inte etiskt rätt.

"If the principle of nonviolence means anything, it means that you cannot justify any killing or suffering for transparently frivolous reasons such as pleasure, amusement, or convenience. And doing something “with compassion” that is not morally justifiable does not change the fact that it’s morally unjustifiable. "
http://www.abolitionistapproach.com/veganism-and-nonviolence/#.UOchL3fHxh4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar