söndag 23 mars 2014

Överbefolkning, jordbruk, livsmedelsbrist, etcetera.

Du skrev: "Människor i situationer av hotande livsmedelsbrist kommer att öka sina ansträngningar att skaffa mat. Det sker genom intensifiering av jordbruket, genom ett ökat markutnyttjande och genom nya tekniska lösningar"

Se gärna referenserna som jag gett i tidigare inlägg. Hennes resonemang är felaktigt. Intensifieringen av jordbruket har skett med hjälp av monokulturer, som förstör vår miljö och jordmånen, och har leder till ständigt fler öknenområden. Tekniska lösningar som kräver enorma mängder fossila bränslen och förstör miljön.

P.g.a. människan så sker utrotningstakten av andra arter i en takt som är 1000 gånger den "normala" takt som utrotning sker.
Det är alltså inget tvivel om att vi är överbefolkade.
Vi är helt klart överbefolkade till stor del p.g.a. att vår livsstil är fruktansvärt destruktiv.


Fler referenser: http://bloganders.blogspot.no/2014/03/hur-norge-sveriges-och-hela.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar