söndag 23 mars 2014

Effektivaste sättet att få någon till att sluta utnyttja djur genom att bli vegan?

Vad är det effektivaste sättet för att utbilda andra till att bli veganer?

Här är några punkter, som jag menar är viktiga att tänka på:

1. För det första ska vi så veganska frön när vi pratar med andra människor. Vi ska inte så speciesistiska frön. Om man vill ha ett äppleträd, så sår man frön från äpplen, och inte tomatfrön. Om vi vill att någon ska bli vegan, så sår vi veganska frön och inte ogräs (=speciesism). Speciesism innebär att man förtrycker och diskriminerar andra arter p.g.a. att de är en annan art. En speciesistisk kampanj är t.ex. en kampanj som förespråkar vegetarianism (undvik att förtrycka djur för kött, men det är okej att du förtrycker och använder djur för ägg och mjölk) eller ”Köttfri måndag” (= ät inte kött, men det är okej att du förtrycker djur genom att konsumera ägg, mjölk och andra djurprodukter-måndag). Kampanjer som implicit sänder ett speciesisiskt budskap är t.ex. anti päls-kampanjer. I en speciesistisk värld så förstärker dessa kampanjer den speciesistiska synen att det är en moralisk skillnad mellan att använda sig av päls, jämfört med att använda sig av läder, dun, kött, mejeriprodukter, ägg, osv. Det skapar moraliska förvirring bland människor som inte är veganer. Därför är det också så många som stödjer dessa kampanjer, men som inte förstår att de deltar i samma förtryck genom att konsumera mejeriprodukter, kött och ägg. Se denna länk för vidare läsning, t.ex. om du inte förstår att man kan få den effekten bland ickeveganer genom att förespråka dessa kampanjer. Se också denna länk för att läsa mer om varför förespråkandet av djurskydd istället för djurrätt förstärker speciesism: [not 1].


2. Utbilda människor på ett sätt som de kan relatera till och förstå. När man utbildar andra så är det viktigt att man ser till att mottagaren lyssnar. Ett bra sätt är att visa att veganism är något som vi alla håller med om. Du möter en vän, bekant eller främling och frågar: Anser du att det är fel att utsätta djur för onödigt lidande och död? Denne person svarar: ”Ja, visst”. Du svarar: Vi har inget näringsbehov av animaliska livsmedel och andra behov för djurprodukter. Det lidande och den död som djuren går igenom i produktionen av kött, mejeriprodukter, ägg, läder, dun, etc. är således helt onödig. Nu har du fått en person att tänka på veganism på ett sätt som hon troligen inte har tänkt på förut. Du kan få henne att förstå att hon å ena sidan fördömer djurförtryck, men å andra sidan dagligen deltar i djurförtryck. En jättebra bok för att bli bättre på att utbilda andra om veganism är Eat like you Care [2]

3.Om du pratar med en person och utbildar på ett sätt som denne förstår, så kan det visa sig att personen helt enkelt inte bryr sig om djur. Hon förstår att det är fel, men är inte villig att ändra sig. I så fall kan du gå till nästa person. Det finns många personer som bryr sig om djur. Fokuserar på att utbilda dem. Det är tröttsamt och ett slöseri med viktigt tid och resurser att försöka nå personer som inte bryr sig.

4. Säg att en person bryr sig, men säger att hon inte tror att hon klarar av att bli vegan. Föreslå henne att börja med veganska frukostar, eller att börja med att äta veganskt en dag i veckan. Föreslå delsteg för henne i målet att bli vegan. Förklara att det enda rätta är att bli vegan på en gång och sluta att delta i att utnyttja djur. Men om man inte tror att man klarar av detta, så är det bättre att bli vegan i steg än att inte bli vegan överhuvudtaget. Följ sedan upp och uppmuntra personen till att ta flera steg mot att bli vegan. Här kan du läsa mer om detta [3].

5. Ta alla möjligheter till att utbilda andra om veganism. Skapa möjligheter. Gör dig nåbar. Hitta människor som bryr sig om djur. Ha veganska informationsbord på gator och torg, dela ut abolitionistiskt veganska flygblad. Prata med människor om veganism när du säger ’hej’ till deras hundar. Var inte rädd. Tänk på djuren och stå upp för dem likt du skulle velat att någon stod upp för dig om du var offer för dagliga och fruktansvärda orättvisor.


Fotnoter:
1. Se en samling av artiklar om vad vi ska argumentera för och inte argumentera för: http://bloganders.blogspot.no/2014/03/svar-pa-ursakter-for-djurskydd.html
2. Lär dig att utbilda andra personer om veganism på ett effektivt sätt: www.eatlikeyoucarebook.com

3. Bli vegan i steg: http://bloganders.blogspot.no/2014/03/stegvis-plan-for-att-bli-vegan-frukost.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar