lördag 19 april 2014

Svar på 'Men om vi slutar äta kött så blir jorden överbefolkad på djur'

Blir jorden överbefolkad på djur om vi slutar att äta dem?

Vi föder upp och dödar 58 miljarder djur per år helt i onödan för mat, kläder, osv. Om vi inte gjorde det så skulle inte dessa tamdjur finnas. Det är helt felaktigt att tro att det skulle bli fler djur om människan slutade att konsumera dem. Det skulle det inte. Människan har aldrig hjälpt ekosystemet i världen, utan tvärtom så har vi varit en starkt bidragande del till utrotningen av tiotusentals arter (idag och även historiskt så utrotade vi flera arter på många kontintenter p.g.a. vår jakt), se t.ex.: http://www.treehugger.com/natural-sciences/humans-now-wiping-out-species-at-1000-times-the-natural-rate.html

Det finns inga som helst belägg på att jorden skulle bli överbefolkad. Det skulle den inte. Om djuren föder fler barn än vad jorden kan försörja så resulterar det i att djur svälter. Ska vi döda människor för att undvika att andra människor svälter? Nej, det är moraliskt fel. Ska vi döda ickemänskliga djur för att undvika att andra ickemänskliga djur svälter. Nej, på samma sätt är detta moraliskt fel.

Vi kan inte rättfärdiga moraliskt att ha tamdjur överhuvudtaget. Det etiska problemet med detta diskuteras bl.a. här: http://www.abolitionistapproach.com/animal-rights-and-domesticated-nonhumans/ och jag diskuterar det här: http://bloganders.blogspot.no/2013/05/vegansk-syn-pa-aveluppfodning-av.html


Så om det inte är etiskt riktigt att föda upp djur, så är det heller inte etiskt riktigt att vi låter tamdjuren föröka sig. Lösningen på det etiska problemet är inte att föreviga det, utan istället ta hand om de tamdjur som finns och låta få dem leva så meningsfulla liv som möjligt.

Tamdjuren som lever idag får oftast endast barn p.g.a. artificiell seminering. Ju mindre efterfrågan vi har på produkter av djur som gått igenom fruktansvärda orättvisor och sedan blivit dräpta för någons bekvämlighets eller smakuppleveles skull, desto färre djur blir uppfödda och tamdjursbefolkningen kommer successivt att minska. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar