torsdag 24 april 2014

Den verkliga kostnaden av ekologiska och icke-ekologiska ägg

Hankycklingar blir dräpta i all ekologisk och all oekologisk produktion. Alla ägg som säljs i butiken har en väldigt hög kostnad: livet av förnimmande varelser med ett intresse av att leva.

Kycklingar/tuppar/hönor blir dräpta även i icke-industriell produktion i liten skala.
De får betala med sitt liv eftersom att flera tuppar tillsammans med flera hönor leder till bråk, skador och lidande. Därför blir tupparna ofta dödade och slutar upp på någons tallrik. Om man inte vill utsätta djur för onödigt lidande och onödig död, så kan man inte rättfärdiga någon konsumtion av någon slags animaliska livsmedel eftersom att det alltid ingår onödigt lidande (t.ex. emotionellt lidande) och död i produktionen av animaliska livsmedel.
Ofta så får hönorna betala med sitt liv när deras produktion dalar.

Mer läsning:
http://bloganders.blogspot.no/2014/01/djur-lider-och-blir-dodade-for.html
http://bloganders.blogspot.no/2014/03/vegans-svar-pa-ar-det-ratt-att-ata-agg.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar