fredag 16 augusti 2013

Veganskt svar på 'Det är moraliskt att äta kött eftersom djur äter andra djur"

Det finns många betéenden som en mängd djur deltar i som vi aldrig skulle drömma om att kalla moraliska. Det är intressant att när det är bekvämt för oss så försöker vi rättfärdiga vårt utnyttjande av djuren genom att hävda att vi är “överlägsna”. Men när vår antagna “överlägsenhet” kommer i vägen för det som vi vill göra, så målar vi oss plötsligt som ingenting annat än ett vilt djur, och använder det för att rättfärdiga vårt betéende för att utsätta djur för onödigt lidande, onödigt våld och onödig död.

Har du tänkt på detta?:
Vi anser att djurplågeri är etiskt fel eftersom att vi står för devisen att det är etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande och död. Vi hävdar att det är fel att vålla djur lidande och död för att det roar och underhåller oss, eller för att det är bekvämt att göra så, eller för att vi gör det av ren vana.

Vi har inget som helst näringsmässigt behov av att äta kött, mjölk, ägg och andra djurprodukter, vi kan få all näring vi behöver från en vegansk diet. Jag har samlat vetenskapliga referenser här: [Not 1 - Se kommentar till detta inlägg]

All produktion av djurprodukter utsätter djur för lidande antingen direkt eller indirekt, inklusive djuren som dödas i ägg-, mjölk- och köttindustrin. Om vi väljer att köpa djurprodukter, så betalar vi för att de ska utsättas för lidande och död, trots att vi kan få all vår näring utan att skada djur. Njutning/bekvämlighet är ingen legitim anledning för utsätta djur för lidande och död. Alltså, om vi ska leva som vi predikar och inte utsätta djur för onödigt lidande och onödig död, så måste vi äta en vegansk diet utan djurprodukter.
Not 1: http://bloganders.blogspot.no/2013/08/humans-can-live-and-thrive-on-healthy.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar