söndag 4 augusti 2013

Blir jorden överbefolkad med djur om alla blir veganer?


Jag skulle också vilja svara på ditt argument om att jorden skulle bli överbefolkad med tamdjur om vi slutade äta kött.

Vi kan inte rättfärdiga moraliskt att ha tamdjur överhuvudtaget. Det etiska problemet med detta diskuteras bl.a. här: http://www.abolitionistapproach.com/animal-rights-and-domesticated-nonhumans/ och jag diskuterar det här: http://bloganders.blogspot.no/2013/05/vegansk-syn-pa-aveluppfodning-av.html

Så om det inte är etiskt riktigt att föda upp djur, så är det heller inte etiskt riktigt att vi låter tamdjuren föröka sig. Lösningen på det etiska problemet är inte att föreviga det, utan istället ta hand om de tamdjur som finns och låta få dem leva så meningsfulla liv som möjligt.


Vi anser att djurplågeri är etiskt fel eftersom att vi står för devisen att det är etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande och död. Vi hävdar att det är fel att vålla djur lidande och död för att det roar och underhåller oss, eller för att det är bekvämt att göra så, eller för att vi gör det av ren vana.


Vi har inget som helst näringsmässigt behov av att äta kött, mjölk, ägg och andra djurprodukter. Världens största hälso- och nutritionist-organisation, American Dietetic Association, vidkänner att en diet utan djurprodukter är hälsosamma och innehåller all näring, och även kan förse med hälsofördelar i att förebygga och behandla vissa sjukdomar [1].

 

Men de allra flesta i vårt samhälle utsätter dessa medvetande djur för lidande och död för att de gillar smaken av djurprodukter, eller utav bekvämlighet, vana eller tradition. Alltså, de allra flesta i vårt samhälle lever inte som de predikar. Man fördömer djurplågeri, men utsätter djur för ett liv fyllt av onödigt lidande och en brutal död utan att man har någon som helst nödvändighet för detta.

Fotnot 1. http://www.eatright.org/About/Content.aspx?id=8357


Att döda ett friskt djur skadar detta djur eftersom detta djur har ett intresse av att leva: http://bloganders.blogspot.no/2013/07/why-painlessly-killing-animal-for-food.html
Alla icke-veganska liv utsätter djur för onödigt lidande och onödig död antingen direkt eller indirekt, och således är en vegansk livsstil vår moraliska skyldighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar