söndag 14 juli 2013

Vegan/helvegetarian-etik:Varför äta vegansk mat/vegansk diet utan djurprodukter?

Vi anser att djurplågeri är etiskt fel eftersom att vi står för devisen att det är etiskt fel att utsätta djur för onödigt lidande och död. Vi hävdar att det är fel att vålla djur lidande och död för att det roar och underhåller oss, eller för att det är bekvämt att göra så, eller för att vi gör det av ren vana.

Vi har inget som helst näringsmässigt behov av att äta kött, mjölk, ägg och andra djurprodukter. Världens största hälso- och nutritionist-organisation, American Dietetic Association, vidkänner att en diet utan djurprodukter är hälsosamma och innehåller all näring, och även kan förse med hälsofördelar i att förebygga och behandla vissa sjukdomar [1].
Men de allra flesta i vårt samhälle utsätter dessa medvetande djur för lidande och död för att de gillar smaken av djurprodukter, eller utav bekvämlighet, vana eller tradition. Alltså, de allra flesta i vårt samhälle lever inte som de predikar. Man fördömer djurplågeri, men utsätter djur för ett liv fyllt av onödigt lidande och en brutal död utan att man har någon som helst nödvändighet för detta.

Man väljer att äta medvetna individer, som alla värderar sina egna liv, lika mycket som vi värderar våra egna liv. Vi väljer att förstöra ett liv, att stjäla en individs syfte, förstöra hopp och drömmar; att förstöra vänskapsrelationer och att förstöra en familj för att vi ska få tillfälligt ska få en gastronomisk njutning.

Köttindustrin, mjölkindustrin, äggindustrin, etc., alla djur som blir dödade/användna för kött/mjölk/ägg, osv, blir utsatta för onödigt lidande. Men det är enkelt att sluta utsätta djur för onödigt lidande, man kan bli vegan. Rekommenderar: http://bloganders.blogspot.no/2013/06/varfor-alskar-vi-hundar-men-dodar-och.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar